Aanmelden Interaqtie 2019

INTERAQTIE 2019: VANUIT SAMENWERKING NAAR NIEUWE PERSPECTIEVEN

MET DIT SYMPOSIUM ZIJN 6 SKJ-PUNTEN TE VERKRIJGEN.


 
Wij organiseren voor de derde keer het symposium ‘Interaqtie: vanuit samenwerking naar nieuwe perspectieven’. Dit doen we mét en vóór partners over nieuwe ontwikkelingen in de zorg. We zijn trots te mogen melden dat we vijf vooraanstaande sprekers mogen verwelkomen op Interaqtie 2019:

Filemon Wesselink
Verslaggever en presentator BNNVARA. Hoe kijkt een programmamaker, met naar eigen zeggen de diagnose ASS, naar de jeugdzorg. Welke aanbevelingen zou hij willen doen aan beleidsmakers en werkers in de jeugdzorg op basis van zijn ervaring door programma’s als: ‘Het is hier autistisch’?  Ga met Filemon in debat en kijk van ‘buiten naar binnen’. 
 
Peter Paul Verbeek
Wat ons tot mens maakt, is dat we vorm kunnen geven aan ons zelf. Hoe blijven we mens in tijden van technische verbetering? Dat is een belangrijke vraag voor Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente. Hij toont zich een optimist: we kunnen de tegenstelling tussen mens en techniek te boven komen door samenwerking of harmonie. In 2014 verscheen zijn nieuwste boek over de moraal van technologie. 
 
Peer van der Helm
Peer van der Helm is lector residentiële Jeugdzorg bij het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. Hij doet onderzoek naar het leef-, en leer- en werkklimaat voor jongeren en medewerkers in de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en gezinshuizen. Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van het klimaat in de instellingen om daarmee de ontwikkelingskansen van jongeren te vergroten. Ambiq doet al jaren mee aan dit onderzoek. 
 
Eelke Blokker
Oprichter en onderzoeker Publieke Waarden. Als oprichter en actie-onderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden onderzoekt en verbetert Eelke Blokker de publieke zaak door publieke problemen duurzaam en waarde-gedreven op te lossen. In het ‘Sociaal Hospitaal’, onderdeel van Publieke Waarden, organiseert hij betere en goedkopere zorg en zekerheid voor mensen die dat het hardst nodig hebben. Praat mee over hoe het anders kan, óók in de jeugdzorg.
 
Pieterjan van Delden
Pieterjan van Delden is organisatieadviseur en senior consultant bij AEF. Hij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van professionele organisaties, strategieën van overheden en non-profit instellingen, en netwerkorganisaties. Zijn laatstverschenen boek gaat over de decentralisatie en transformatie van het sociale domein. Discussieer mee hoe dit binnen het jeugddomein vormgegeven kan worden.
 
Er zijn in totaal 15 uiteenlopende masterclasses waarbij de vele samenwerkingen met andere zorginstellingen, onderwijs, gemeenten en andere partners van Ambiq aan bod komen. In debatten met actuele en prominente onderwerpen kunt u in discussie met (de partners van) Ambiq.  

Masterclasses

KINGS-LVB: gezonde kinderen door een gezond systeem 

Behandeling van complexe gezinstrauma's in 6-8 weken door opname van het hele gezin. KINGS-LVB biedt zowel het kind als de ouders, individueel en gezamenlijk, trauma- en gezinsbehandeling om gedragsproblemen en opvoederschap te verbeteren. Ontdek dit unieke aanbod van Ambiq en Accare in deze workshop. 

Zeer Intensieve Traumabehandeling: in twee weken van je trauma’s af 
Dagelijkse traumasessies in combinatie met activatie: een intramuraal behandelaanbod voor cliënten met complexe traumaproblematiek. Hoe wordt er gewerkt, wat zijn de ervaringen, en welke resultaten zijn tot nu toe geboekt? In deze workshop hoor je hoe Ambiq dit intensieve intramurale behandelaanbod heeft ontwikkeld. 

Crisis Systeem Interventie: een crisis heb je nooit alleen 
Kinderen in crisis zijn gezínnen in crisis. In plaats van nog langer kinderen uit huis te plaatsen bieden we een behandelaanbod (deels intramuraal of volledig ambulant) aan het héle gezin. In deze workshop ervaar je hoe de resultaten het hele gezin versteld doen staan. 

Onderwijs-Zorg arrangementen: de kip of het ei? 
Schooluitval of problemen op school staan niet op zichzelf. Vaak is er tegelijkertijd sprake van leerproblemen én gedragsproblemen, soms ook in combinatie met opvoedingsproblemen en/of andere problemen. Beleef hoe integrale hulpverlening van school en Ambiq sámen zorgt voor snelle terugkeer naar school én terugval in oude problematiek voorkomt.  

Verslavingszorg en LVB: integrale zorg en ieder zijn vak 

Verslavingsproblemen komen relatief veel voor binnen de doelgroep LVB, maar worden onvoldoende tijdig onderkend. Ambiq, Tactus en VNN bundelen de krachten in integrale samenwerking bij mensen met LVB, verslavingsproblematiek en bijkomende psychische problemen. Hoor wat de succesfactoren zijn en waar verbeterkansen liggen in integraal werken. 

Een gezonde seksuele ontwikkeling door ‘Lief, lijf en leven’ 
Lief, lijf en leven is een nieuwe e-learningmodule speciaal voor LVB-jeugd over vriendschap, intimiteit en seksualiteit. Het is gezamenlijk met cliënten en de partners in het expertisenetwerk-LVB (E-LVB) door Ambiq ontwikkeld. In deze workshop word je meegenomen in de werkwijze, ervaringen en resultaten. 

J-SGLVB: is een drie-milieuvoorziening en 24-uursbehandeling nog van deze tijd? 
Ambiq heeft een landelijke erkenning voor de doelgroep Jeugd - Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt (J-SGLVB). Met de focus op ambulante behandeling binnen Ambiq, belicht deze workshop waarom anno 2019 24-uurs behandeling voor deze moeilijke doelgroep geëigend is, met volop ruimte voor discussie. 

Ouder-Kind Behandeling: gehecht zijn voor het leven 
Jonge (aanstaande) moeders worden bij Ambiq geholpen om hun volwassenwording en het moederschap vorm en inhoud te geven. Gehechtheid van de moeder en het kind heeft in de behandeling een prominente rol. In deze workshop staat de vraag ‘Wordt intergenerationele overdracht zo voorkomen?’ centraal. 

Gezinsvormen: behandelen in een ‘natuurlijke’ omgeving 
Een gezinshuis is er voor kinderen die behandeling nodig hebben in een natuurlijke omgeving. Het is al langer bekend dat behandeling in grotere groepen met wisselende groepsleiding zijn beperkingen kent. Maar er zijn alternatieven, ook voor een zéér complexe doelgroep. Deze hoor je in de masterclass Gezinsvormen. 

Fairplay: spelenderwijs je sociale vaardigheden trainen 
Ambiq ontwikkelde samen met cliënten de serious game Fairplay, die jongeren helpt hun sociale vaardigheden te trainen. Wat zijn de eerste resultaten? Wat is er nodig om het prototype uit te bouwen tot een volledige game? Speel en denk mee in deze workshop. 

Multi-Dimensionele Familie Therapie: één methode door de hele keten 
Ambulante behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, zoals spijbelen, weglopen, overmatig alcohol en drugsgebruik of anti-sociaal gedrag, en hun gezinnen. Dat is MDFT. Deze workshop geeft uitleg over de meerwaarde van een en dezelfde methodiek over instellingen heen. 

GRIP: maatwerk voor multiprobleem gezinnen in de wijk 

In Hengelo werken verschillende zorgaanbieders samen in het gemeentelijke domein ten behoeve van de aanpak van multiprobleem gezinnen. Hulpverlening en samenwerking tussen gezinscoaches, wijkteams en overige hulpverleners zijn goed op elkaar afgestemd. Eén gezin één plan is mogelijk. Wat zijn de successen van deze, reeds jaren bestaande, samenwerking? 

Gamelab Oost: van probleem tot ontwerprichting binnen het uur 

In deze ontwerpsessie wordt met behulp van de ‘design thinking’-methodiek op een creatieve manier naar oplossingen gezocht voor het door de deelnemers ingebrachte en gezamenlijk vastgestelde probleem. Out of the box, buiten de kaders, creatief, grenzeloos, energiek, maar bóvenal inspirerend! 

Vrendle: Virtual Reality in behandeling van jeugdigen 
Met inzet van een Oculus GO bril en Virtual Reality filmpjes(VR) worden cliënten geholpen bij hun problemen. Ervaar hoe dit werkt, wat de pro’s en contra’s zijn van deze werkwijze en ga met de ontwerpers in discussie over verdere mogelijkheden van deze nieuwe, zich snel ontwikkelende, techniek. 

Vriendje: ‘Live’ aanwezig zijn in de klas om schoolverzuim te verhelpen 
Met inzet van een robot ‘Vriendje’ wordt een livestream gerealiseerd tussen de schoolverzuimer en zijn/haar klas. Maar er is méér nodig dan streaming alleen. Met aanvullende zorg aan de schoolverzuimer en zijn/haar gezin wordt dit unieke onderwijs-zorg arrangement inhoud gegeven. Ervaar de impact van een livestream en discussieer mee over verdere toepassingsmogelijkheden.
 
Nieuwe perspectieven
Ambiq werkt samen met veel partijen (zorginstellingen, onderwijs, innovatieve bedrijven, kennis- en onderzoeksinstituten) aan het voortdurend verbeteren en vernieuwen van de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Samenwerking levert nieuwe perspectieven, inzichten en behandelmethoden. In dit symposium presenteren wij met onze ketenpartners vol trots deze nieuwste ontwikkelingen.
 
Praktische informatie
Interaqtie 2019 zal plaatsvinden op 4 april 2019 van 09:00u tot 16:30u. U kunt op de dag zelf uw eigen programma samenstellen. Locatie: het Van der Valk Hotel in Zwolle
 
Aanmelden
U kunt uzelf aanmelden via onderstaand formulier.
Graag tot 4 april in Zwolle!

MET DIT SYMPOSIUM ZIJN 6 SKJ-PUNTEN TE VERKRIJGEN.
Het is een gratis symposium: er zitten geen kosten aan verbonden.

We hanteren een limiet aan het aantal aanwezigen per organisatie.