Het verhaal van Gert Jan - ambulant hulpverlener

Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl
Het verhaal van Gert Jan, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen.


"Ik voel mij gesteund in mijn ontwikkeling. Daarbij vind ik het mooi dat er vanuit verschillende disciplines ruimte geboden wordt om je te mogen ontwikkelen (ook al vergt dit dat er dan ‘out of the box’ gekeken moet worden). Door op die manier gebruik te maken van elkaars krachten word ik enthousiast en voel ik mij thuis in de organisatie."

Mijn werkzaamheden
"Ik bied seksuele en relationele vorming aan jongeren die hier een specifieke hulpvraag in hebben. Om een opsomming te geven van mijn werkzaamheden; onder andere specialistische behandeling (individueel vanuit diverse hulpvragen), maar ook organisatorische ontwikkelingen zoals de e-learning seksuele opvoeding (Ambiq/Jarabee), samenwerking met Rutgers in het ontwikkelen van Make a Move+, mede auteur van de module Pas op de Grens+ gericht op delictgedrag van jongeren met een LVB (Ambiq, Accare en de Waag). Daarnaast geef ik ook trainingen voor deskundigheidsbevordering van professionals, ben ik aandachtsfunctionaris van het programma Nu Niet Zwanger en ben ik lid van de taakhoudersgroep KMHS (Kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag)." 

Saamhorigheid
"Ik heb een groot gevoel van saamhorigheid bij mijn directe collega’s. Als er iets is, dan staan we voor elkaar klaar. Ook buiten kantooruren. In heftige casussen of gebeurtenissen krijg ik vaak de vraag of ik iets nodig heb. Als dat zo is, dan wordt dat geboden (komt het out of de box kijken wat mij betreft ook weer terug). Ik voel me vooral gesteund in de soms moeilijke beslissingen die we in ons werk moeten maken."

Voordelen
"Ik zie als voordeel aan het werken bij Ambiq dat ik mezelf kan ontwikkelen en daarin gesteund wordt. Ambiq geeft me de ruimte en mogelijkheden om binnen de kaders te mogen experimenteren en te kunnen exploreren."

Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl 

  • Nieuwe locatie volwassenenzorg: 'Erve Holland!'

  • ​José Schilderinck kondigt vertrek aan