Het verhaal van Ilona - ambulant hulpverlener

Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl
Het verhaal van Ilona, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen.

"Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Ambiq. Wat mij in al deze jaren is opgevallen, is dat er ruimte is bij Ambiq voor nieuwe en de soms ietwat spannende ideeën van de medewerkers. Zo hebben wij ‘thematafels’ geïntroduceerd in de teamvergaderingen van het ambulante cluster. Ambiq groeit mee met de maatschappij en dat groeien gaat snel. Ambiq is daarin vooruitstrevend en innovatief. Als ambulant hulpverlener heb ik me kunnen ontwikkelen in dat waar ik zelf behoefte aan had. Bij deze ontwikkeling heb ik zelf aan mogen geven waar mijn behoefte ligt. Deze manier van ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat ik nieuwe dingen ben gaan doen. Als voorbeeld het uitvoeren van een 'signs of safety'-traject in een gezin. Het mogen leren en mezelf door ontwikkelen met de juiste begeleiding maakt dat ik me meer competent voel als hulpverlener. Ik ervaar veel vrijheid in het doen van mijn werkzaamheden."

Contact
"Als ambulant hulpverlener mag ik bij verschillende gezinnen en systemen thuis komen. Tijdens de start van een nieuwe behandeltraject richt ik me eerst op het maken en krijgen van contact. Vervolgens wil ik de hulpvraag van het systeem verduidelijken en opschrijven zodat iedereen weet waarvoor ik kom en dat we van elkaar weten dat dit oké is. Dan volgt er vaak een periode waarin ik met behulp van verschillende methodieken (oplossingsgericht werken en systeemgericht werken) met het systeem aan het werk ga om het gestelde doel te behalen. Het werken in en met de verschillende systemen maakt dat ik scherp wil blijven op mijn eigen valkuilen en aannames zodat ik vanuit een gezonde werkrelatie kan toewerken naar een resultaat. Om te zorgen dat ik mijn eigen rol scherp blijf zien, maak ik gebruik van mijn teamleden. Ik maak als ambulant hulpverlener ook wel eens een uitstapje. Onlangs ben ik met een collega aanwezig geweest bij de landelijke schrapdagen. Het is leerzaam om op een andere manier ook met je werk bezig te zijn. Je netwerk breidt uit en je kunt later gebruik maken van de opgedane nieuwe contacten."

"Ik ben onderdeel van het voordeurteam. Dat houdt in dat ik samen met een gedragswetenschapper het screeningsgesprek voer met een jongere en zijn systeem die aangemeld staan voor bijvoorbeeld de ZIB (Zeer Intensieve Behandelgroep). Bij zo’n voordeurtraject heb ik korte lijntjes met alle betrokkenen en zorg ik samen met de gedragswetenschapper dat er een screeningsadvies gegeven wordt." 

Mijn team
"Mijn team bestaat uit meerdere ambulant hulpverleners met allen hun eigen expertise op verschillende gebieden. Collega’s die zich gespecialiseerd hebben in hoe om te gaan met een vechtscheiding, een andere collega die ontzettend veel weet van seksualiteit en de meldcode. Waar ik vaak gebruik van maak, is de collega die kennis heeft van USER (ECD) en Jouw Omgeving (cliëntenportaal). Dit soort kennis laat ik vaak op de achtergrond verdwijnen, omdat ik daar geen energie van krijg maar het me energie kost. Zo heeft ieder een eigen kracht en daar maak ik graag gebruik van. Het grote ambulante cluster heeft zo ontzettend veel kennis, hiervoor hebben wij de thematafels in het leven geroepen. Tijdens de thematafels (wat een onderdeel is van de teamvergadering) kun jij als medewerker een thematafel claimen om bij deze tafel jouw kennis en kunde te delen. Zo heb ik gezien wat een taal erbij eigenlijk inhoudt en hoe dat van meerwaarde kan zijn in het gezin. Ook heb ik bij een thematafel kennis opgedaan over wat MDFT precies inhoud. Het ambulante cluster heeft veel verschillende expertises waar op een creatieve manier gebruik van wordt gemaakt."

"Zelf heb ik met aantal collega’s een koffiekwartiertje (soms half uurtje) ingelast waarin we kunnen klagen over ons eigen o zo drukke leven (we volgen allemaal een opleiding die erg veel van ons vraagt), dit is een prettige manier om even stoom af te blazen. We drinken dan echte koffie op een heerlijke rustige werkplek."

Ieder zijn eigen expertise
"Het voordeel aan het werken bij Ambiq is dat ik met veel verschillende collega’s kan samenwerken met ieder hun eigen expertise. Er is altijd iemand met wie ik kan sparren en kan discussiëren over een onderwerp of probleem. Wat ik prettig vind, is dat ik (soms met behulp van de eerdergenoemde collega's) veel informatie kan vinden op ons intranet en Jouw Omgeving. Het staat bomvol met goed naslagwerk. Er is vaak al iemand die het wiel heeft uitgevonden waar een ander zoals ik dankbaar gebruik van maakt."

Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl

  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs