meldcode

Enkele veel gestelde vragen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 

Waarom een meldcode?

Uit onderzoek weten we dat elk jaar ongeveer 120.000 kinderen worden mishandeld. Daarom is er sinds 1 juli 2013 een meldcode. Deze code bepaalt wat wij moeten doen, als we denken dat jij thuis wordt mishandeld. Het doel van de meldcode is het stoppen of voorkomen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 

Wat zijn de stappen van de meldcode?

Wanneer we denken dat jij mishandeld wordt, moeten we deze stappen volgen:
  1. Opschrijven waarom we denken dat jij wordt mishandelt.
  2. Overleggen met een collega en eventueel met ‘Veilig Thuis’ via 0800 – 2000 of www.vooreenveiligthuis.nl .
  3. Praten met jou.
  4. Proberen vast te stellen of jij inderdaad mishandeld wordt.
  5. Beslissen of we zelf kunnen helpen of het moeten melden bij Veilig Thuis.
 

Wie weet het als we mishandeling melden?

Als wij denken dat jij mishandeld wordt: 
  • Ben je 18 jaar of ouder, dan gaan we met jou praten;
  • Ben je jonger dan 18 jaar, dan praten we met je wettelijke vertegenwoordigers. Dit kunnen je ouders zijn, je verzorgers of een voogd.
Dan vertellen we erbij of we de mishandeling bij Veilig Thuis hebben gemeld.
 

Wat is beroepsgeheim?

Beroepsgeheim betekent dat wij geen persoonlijke informatie over jou aan iemand anders mogen geven. Dat mag alleen als jij daar toestemming voor geeft. Maar als het om veiligheid gaat, hoeven we ons niet aan het beroepsgeheim te houden. Dan geldt het ‘meldrecht’ voor huiselijk geweld. We mogen bij Veilig Thuis aangeven dat we denken dat iemand mishandeld wordt. Ook als jij het er niet mee eens bent. Dit meldrecht is er om mensen te beschermen tegen mishandeling, als ze dat zelf niet kunnen.
 

Vragen over de meldcode?

Heb je een vraag over de meldcode, die hier niet bij staat? Of heb je een vraag over kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan kun je bellen met onze vertrouwenspersoon Francis Jansink via 06 – 1410 5766.


ga naar vragen over: behandelproces | klachtenbeleid | privacybeleid
terug naar vragen aan ambiq