privacybeleid

Ambiq maakt gebruik van jouw persoonsgegevens. Om goede zorg te kunnen bieden is dat nodig.
We hebben een privacyreglement opgesteld en onze visie op privacy beschreven.
Hieronder in het kort de belangrijkste punten:
 

Wat is persoonsregistratie?

Met persoonsregistratie leggen we informatie over jou vast. Het gaat om:
  • persoonlijke informatie, zoals je naam, adres en leeftijd;
  • medische gegevens, zoals medicijnen die je gebruikt en je jeugdgezondheidskaart;
  • psychologische gegevens, bijvoorbeeld als je psychische problemen hebt;
  • financiële gegevens, zoals hoeveel ondersteuning je van ons krijgt, wat dat kost en hoe dit betaald wordt, bijvoorbeeld door jou, je zorgverzekeraar, je gemeente PGB of anders;
  • audio- en video registratie, bijvoorbeeld van een gesprek met je hulpverlener. Voor deze opnames wordt eerst toestemming gevraagd, de opnames gebruiken we om terug te kijken en van te leren;
  • (ortho)pedagogische gegevens, bijvoorbeeld over de behandelvormen die je krijgt, wat je doelen zijn en hoe we hier samen aan werken.
 

Moet ik jullie toestemming geven om mijn gegevens vast te leggen?

Nee, dat hoeft niet. Wij moeten jou wel vertellen dat we je gegevens vastleggen en wat we ermee doen. Dat kun je allemaal lezen bij deze veel gestelde vragen.
 

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

Nadat je klaar bent met je behandeling bij ons, bewaren we je gegevens nog vijftien jaar.
 

Waarom leggen jullie die gegevens vast?

Dat doen we om:
  • jou goed te kunnen ondersteunen en/of behandelen;
  • te laten zien welke ondersteuning en/of behandeling je krijgt. Dat laten we zien aan jou, je ouders/verzorgers en instanties die controleren of wij goed werken (zoals de overheid);
  • onze hulpverlening en behandelvormen te verbeteren.
 

Wie mogen mijn gegevens bekijken?

Iedereen direct betrokken bij de zorg die jij krijgt, mag jouw gegevens inzien om jou goede zorg te leveren.
 

Kan ik zelf zien welke gegevens jullie hebben vastgelegd?

Natuurlijk, want het zijn jouw gegevens. Als je ze graag wilt bekijken, overleg je dit met jouw hulpverlener.
 

Kan ik mijn gegevens laten veranderen of verbeteren?

Als jij vindt dat je gegevens niet kloppen en/of niet compleet zijn, dan kun je dat in overleg met jouw hulpverlener aan ons doorgeven via e-mail info@ambiq.nl. 
 

Wat gebeurt er met mijn gegevens als jullie hulpverlening stopt?

Wij bewaren alle gegevens nog vijftien jaar nadat je klaar bent met je behandeling. Wil je dat wij jouw gegevens doorgeven aan een andere organisatie waar je hulp van krijgt? Bespreek dit dan direct met je hulpverlener.
 

Zijn mijn gegevens veilig?

Ja, wij zorgen ervoor dat alleen die medewerkers van Ambiq jouw gegevens kunnen zien, die direct bij de zorg voor jou zijn betrokken.
Daarnaast kunnen we bepaalde basisgegevens van jou doorgeven aan financiers als een zorgkantoor of een gemeente. Zorginhoudelijke gegevens worden NOOIT zonder jouw toestemming aan anderen verstrekt. Daarnaast zijn er, als jij nog minderjarig bent, nog regels die bepalen dat en hoe jouw ouders/wettelijk vertegenwoordigers ook recht hebben op informatie. Je hulpverlener kan je deze regels uitleggen.
 

Ik wil dat jullie mijn gegevens weggooien, kan dat?

Dat kan. Als je dat wilt, dan stuur je een brief of een e-mail naar info@ambiq.nl. Als er geen goede reden is om je gegevens te bewaren, dan gooien we ze weg.
 

Ik wil een gesprek opnemen - mag dat?

Met je telefoon kun je heel gemakkelijk een gesprek opnemen. Soms is dat handig. Bijvoorbeeld om terug te luisteren wat je hebt besproken. Maar mag het altijd? Lees hier meer.
 

Waar kan ik terecht met een klacht over de registratie van mijn gegevens?

Als je vindt dat we niet goed met je gegevens omgaan, kun je hierover praten met jouw behandelaar(s). Je kunt ook altijd bellen of mailen met onze cliëntvertrouwenspersoon Francis Jansink via 06 – 1410 5766 of of vul het formulier in.
Als je er met je behandelaar of vertrouwenspersoon niet uitkomt, kun je ook naar De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) gaan. Zij zorgen voor het beschermen van persoonsgegevens in Nederland.


ga naar vragen over: behandelproces | klachtenbeleid | meldcode
terug naar vragen aan Ambiq