Friesland

Altijd dichtbij 
Ambiq is actief in de regio Friesland. Met onze ambulante zorg komen we overal bij mensen thuis, voor ondersteuning bij hun hulpvraag. Daarnaast hebben we in Twente, Drenthe, Groningen en IJsselland verschillende locaties voor (intramurale) behandelingen.
 
Bovenregionaal
Als expert op het gebied van mensen met een LVB, bieden we ook bovenregionale zorg. Deze zorg is complex en gericht op kinderen en jongeren die kampen met zware gedragsproblemen (J-SGLVB), trauma-gerelateerde problemen, seksuele gedragsproblemen en/of verslaving (Poli). Cliënten, ketenpartners en andere organisaties uit het hele land kunnen bij ons terecht met vragen en voor ondersteuning.
 
Hieronder ziet u welke behandeling en begeleiding we bieden. Zoekt u een bepaalde vorm van ondersteuning in uw regio/plaats? Neem dan contact op voor informatie over de mogelijkheden bij u in de buurt telefoon 088 777 6005. Directeur is Ina Kuipers.

Wij werken met de Friese verwijsindex; http://verwijsindexfryslan.nl

RVE Noord/Midden:
  • jeugd Drenthe, Groningen, Friesland, IJsselland en Midden-IJssel/Oost-Veluwe
  • volwassenenzorg: Zuideropgaande (Hoogeveen), Langewijk(Dedemsvaart) en Erve Nienenhoek (Den Ham).
Directeur is Ina Kuipers.
 

Klik op de onderstaande kaart voor meer informatie.

Ambiq dienstencentrum
Behandellocaties
Bovenregionale zorg

Families First

Wachttijd: geen Met Families First ondersteunen we gezinnen die er samen niet meer uitkomen. Vaak gaat het om een crisissituatie. Het doel is om uithuisplaatsing te voorkomen en het gezin te helpen op een betere manier met elkaar om te gaan. Families First is een intensieve en kortdurende behandelvorm, waarbij we gezinnen dagelijks ondersteunen. Als de crisis voorbij is kunnen ze vanuit de verbeterde situatie weer verder, waarbij wij eventueel blijven ondersteunen.

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IOG en LOG)

Wachttijd: 6 weken Deze begeleiding is voor gezinnen die behoefte hebben aan dagelijkse ondersteuning om goed te blijven functioneren. We komen bij hen thuis, totdat de dynamiek in het gezin positief verandert en ze zelf weer verder kunnen. Het doel is dat hun kind(eren) thuis blijven wonen of terug kunnen komen na uithuisplaatsing. De nadruk van onze begeleiding ligt op gedrags- en opvoedingsproblemen, maar alle gezinsleden kunnen met vragen terecht over waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen.
Na de gezinsbehandeling:
  • zijn de gedragsproblemen van de kind(eren) verminderd;
  • hebben de ouders meer opvoedvaardigheden, zodat de opvoeding beter en positiever verloopt;
  • kan het gezin terugvallen op een sociaal netwerk.
We zijn er ook voor kinderen en jongeren tot achttien jaar met ernstige gedragsproblemen, waardoor uithuisplaatsing dreigt. Onze hulpverlening is erop gericht de problematische situatie om te buigen, zodat het kind thuis kan blijven wonen, een terugval verminderen en voorkomen dat een kind in het criminele circuit belandt. Dit doen we door de vaardigheden en kracht van het hele gezin te versterken.
De begeleiding is dan ook gericht op het hele gezin, waarbij we onder meer kijken hoe het op school/werk gaat, welke vrijetijdsbesteding er is en of er alcohol of drugs gebruikt worden. Onze gezinshulpverlener komt een paar keer per week en de meeste gezinnen kunnen na zes maanden zelf weer verder.
Ook begeleiden we tienermoeders bij de opvoeding van hun baby thuis.

Volledig Pakket Thuis: Thuis Werkt!

Wachttijd: 6 weken Volledig Pakket Thuis (VPT) is een alternatief voor opname, als een kind (of het gezin) een indicatie heeft voor 24-uurs behandeling. Met VPT voorkomen we uithuisplaatsing en krijgt het gezin hulp om ernstige gedragsproblemen te verminderen en opvoedvaardigheden te vergroten. Alle gezinsleden kunnen hun eigen hulpvragen stellen. Op basis daarvan bieden we een totaalpakket met de juiste vormen van behandeling en/of begeleiding. Deze ondersteuning beperkt zich niet altijd tot de thuissituatie, maar kan ook op school, bij familie of op de sportclub gebeuren.