Hoe kan Ambiq helpen

Zo helpen we uw kind en u

Ambiq helpt kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Daarbij gaan we uit van de hulpvraag van onze cliënt. Als ouder of verzorger bent u daar dicht bij betrokken. We helpen niet alleen onze jonge en volwassen cliënten, maar ondersteunen vaak het hele gezin.
U kunt zelf contact met ons opnemen of uw kind bij ons aanmelden via een verwijzer, zoals uw huisarts of wijkcoach. Vervolgens nemen wij snel contact op voor een afspraak; binnen drie dagen na uw aanmelding komen we bij u thuis voor een intake. Tijdens dit gesprek vertelt uw kind waar hij of zij tegenaan loopt. U kunt uw eigen ervaringen ook kwijt.
 

Persoonlijke hulp met eigen zorgpad

De behandeling en begeleiding die wij bieden is heel breed. Samen met u en uw kind bepalen we welke behandelvormen het beste zijn. Dat kan behandeling thuis zijn, op school, op de dagbesteding of op een van onze behandel- of woongroepen.
Het persoonlijke behandelplan voor uw kind noemen we het zorgpad. Dit pad stippelen we meteen aan het begin uit, zodat direct duidelijk is:
  • Wat uw kind wil bereiken.
  • Wat u als gezin wilt bereiken.
  • Hoe lang onze ondersteuning duurt.
Er is dus gelijk een eindperspectief. Bovendien evalueren we regelmatig om te kijken of we met een behandelvorm kunnen stoppen, of dat er juist behoefte is aan een andere behandeling.
 

Onze hoofdthema’s en behandelvormen

Alle behandelingen en begeleiding die we bieden vallen onder de onderstaande hoofdthema’s. Zo krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden die we uw kind en gezin bieden. Via het persoonlijke zorgpad van uw kind gaan we op weg naar een mooie, en zo zelfstandig mogelijke toekomst.
 

Onderzoek

Ambiq werkt vraaggestuurd. Dat betekent dat u en uw kind aangeven waar u ondersteuning bij nodig hebt.
Daar zoeken we de beste behandelvorm(en) bij. Deze hulpvraag proberen we meteen in het eerste gesprek duidelijk te krijgen, maar dat lukt niet altijd. In dat laatste geval kunnen we beginnen met Observatie & diagnostiek, om vast te stellen bij welke behandelvorm(en) uw kind het meest gebaat is.
 

Behandelvormen

Therapie

Therapie is een goede manier voor kinderen/jongeren om een nare gebeurtenis te verwerken, zoals een scheiding of overlijden. De behandeldoelen van therapie zijn bijvoorbeeld: leren omgaan met boosheid of minder bang te worden. Onze vormen van therapie zijn gericht op kinderen en jongeren. Deze therapieën zijn niet zo verbaal, want we gaan meer dingen samen doen dan gesprekken voeren. Samen met u en uw zoon of dochter kijken we welke therapie kan helpen en welke therapie bij hem of haar past. Dat kunnen er ook meerdere zijn. Houdt uw kind van knutselen of muziek maken? Dan is creatieve therapie of muziektherapie een goede keuze. Een van onze vaktherapeuten gaat vervolgens met uw kind aan de slag.

 

Behandelvormen

Behandeling thuis [ ambulant ]

Voor ambulante behandelvormen komt onze hulpverlener op afgesproken tijden bij u thuis. Dit kunnen we combineren met naschoolse dagbehandeling of weekend/vakantieopname. In dat geval komt uw kind na schooltijd of op vrije dagen bij ons. Uw zoon of dochter kan bijvoorbeeld spelen, huiswerk maken of knutselen, samen met de andere kinderen en jongeren die er zijn.

 

Behandelvormen

Behandeling met verblijf [ intramuraal ]

Intramurale behandeling betekent ‘behandeling met verblijf’. Uw kind verblijft tijdelijk bij ons, op een behandelgroep of gezinshuis die bij hem of haar past. Hier gaat een uitgebreide screening aan vooraf om de beste plek te vinden. Op een behandelgroep zijn algemene ruimtes zoals een keuken en een woonkamer daarnaast heeft elke jongere een eigen persoonlijke ruimte. 

De groepsleider werkt met uw zoon of dochter aan leerdoelen en overdag gaan de kinderen/jongeren gewoon naar school of hun dagbesteding. We betrekken de ouders/verzorgers bij de behandeling, want u kent uw kind het best. De groepsleider maakt met u afspraken om u zo veel mogelijk te betrekken in wat u kunt betekenen in de behandeling. Dit houdt in dat Ambiq alleen waar nodig zorgtaken overneemt van de ouders/verzorgers, u blijft verantwoordelijk voor de zorg van uw kind. Het doel is om u zo snel mogelijk als gezin te herenigen.

 

Behandelvormen

Crisis

Als er ernstige problemen spelen binnen een gezin kan het nodig zijn om een kind of jongere tijdelijk uit huis te plaatsen. Het kan ook zijn dat de situatie acuut is en uithuisplaatsing per direct moet gebeuren. Dat noemen we een crisissituatie en dan is hulp van buitenaf een uitkomst.

 

Behandelvormen