Online hulp

Jongeren werken bij Ambiq digitaal aan hun behandeldoelen. Onze therapeuten kunnen gebruik maken van Virtual Reality tijdens de therapie.
 

Online hulp met Jouw Omgeving

Als LVB-expert onderzoeken we constant mogelijkheden om onze cliënten beter te kunnen helpen. Een veelbelovende verrijking van onze ondersteuning is online hulpverlening. Via het internet hebben we op een andere manier contact met cliënten en dat opent nieuwe deuren. Het contact is laagdrempelig, want kinderen en jongeren zijn gewend om te communiceren via chats en berichten.
 
Zodra uw kind behandeling of begeleiding van ons krijgt, kan hij of zij inloggen op Jouw Omgeving. Dit is een online omgeving met verschillende functies, zoals een berichtenmodule en chatfunctie. Met Jouw Omgeving is de hulpverlener altijd dichtbij en snel bereikbaar. Bovendien is het soms gemakkelijker om via de computer te vertellen waar je mee zit dan persoonlijk. Jouw Omgeving geeft uw kind meer regie over zijn of haar behandeling en begeleiding.
 
De groepsleiding of persoonlijk begeleider van uw kind geeft via Jouw Omgeving opbouwende  feedback. Deze berichten zijn altijd en overal beschikbaar en we zien dat kinderen en jongeren ze daardoor beter lezen en er meer inhoudelijk op ingaan. Iedereen die bij de behandeling van uw kind is betrokken kan inloggen en volgen wat er gebeurt via Jouw Omgeving. Het is een veilige en veelzijdige module waar een groot deel van onze cliënten met veel enthousiasme gebruik van maakt.
 
E-hulp is altijd een aanvulling op de persoonlijke contacten tussen uw kind en zijn of haar begeleiders.

Bekijk de film over Jouw Omgeving binnen Ambiq


 

Virtual Reality

Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen m.b.t. het gebruik van Virtual Reality. In de nieuwsbrief van december 2016 is hierover een artikel geschreven, lees deze hier nog eens na.
 
naar jouw omgeving