Vragen aan Ambiq

Hieronder vindt u veel gestelde vragen over ons behandelproces, klachtenbeleid, persoonsregistratie (privacy) en de meldcode. Staat uw vraag er niet bij? Start dan een chat of bel ons via 088 – 777 6000.
 

[ Behandelproces ]

 • Hoe werken de aanmelding en de intake?
 • Wat bespreken we bij de intake?
 • Wanneer begint de ondersteuning?
 • Wat is een zorgpad?
 • Wat is ambulante behandeling?
 • Wat is intramurale behandeling?
 • Wat is het behandelplan?
 • Hoe lang duurt de behandeling?
 • Hoe eindigt het zorgpad?
 • Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?
 

[ Klachtenbeleid ]

 • Wat doe u met een klacht?
 • Wat is het klachtenbeleid van Ambiq?
 • Hoe kan ik een klacht indienen?
 • Hoe kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar een klacht indienen?
 

[ Privacy ]

 • Wat is persoonsregistratie?
 • Moet ik jullie toestemming geven om de gegevens van mijn kind vast te leggen?
 • Hoe lang bewaren jullie de gegevens van mijn kind?
 • Waarom leggen jullie die gegevens vast?
 • Wie mogen die gegevens bekijken?
 • Kan mijn kind zelf zien welke gegevens jullie hebben vastgelegd?
 • Kan mijn kind zijn gegevens laten veranderen of verbeteren?
 • Wat gebeurt er met de gegevens van mijn kind als jullie hulpverlening stopt?
 • Zijn de gegevens van mijn kind veilig?
 • Ik wil dat jullie de gegevens van mijn kind weggooien, kan dat?
 • Ik wil een gesprek opnemen - mag dat?
 • Waar kan ik terecht met een klacht over de registratie van mijn gegevens?
 

[ Meldcode ]

 • Waarom een meldcode?
 • Wat zijn de stappen van de meldcode?
 • Bij wie melden we het vermoeden van mishandeling?
 • Wanneer geldt het beroepsgeheim?
 • Vragen over de meldcode?