behandelproces

Enkele veel gestelde vragen over het behandelproces bij Ambiq.
Ambiq geeft antwoord.
 

Hoe werken de aanmelding en de intake?

Uw kind kan bij ons aangemeld worden door een verwijzer, zoals uw huisarts of wijkcoach. Wij kunnen uw zoon of dochter – of uw hele gezin – ondersteunen op basis van een verwijzing van uw huisarts of een wijkcoach. Dat geldt voor al onze behandelingen en begeleiding, met uitzondering van: het Expertisecentrum, Onderwijs-zorgarrangementen deeltijd en Onderwijs-zorgarrangementen ambulant. Hiervoor is een huisartsverwijzing voldoende.
Zodra uw aanmelding binnen is nemen we binnen 72 uur contact met u op voor het intakegesprek. De intake vindt plaats bij u thuis. We horen vaak dat het een grote stap is om hulp in te schakelen en daarom reageren we snel en adequaat. In geval van spoed gebeurt de intake nog dezelfde dag. Spoedaanvragen kunnen 24 uur per dag binnenkomen, via een centrale ingang per regio.
 

Wat bespreken we bij de intake?

Bij de intake bespreken we de moeilijkheden waar uw kind of gezin tegenaan lopen. U vertelt wat uw hulpvraag is en op basis daarvan kunnen we het zorgpad uitstippelen. Dit zorgpad bevat de behandelvormen en begeleiding die bij de behoeftes van uw kind en u aansluiten. Tijdens de intake wordt dus direct duidelijk wat u van ons kunt verwachten en hoe lang onze ondersteuning duurt. Onze hulp is in principe tijdelijk, waarna uw kind zo zelfstandig mogelijk verder kan.   
 

Wanneer begint de ondersteuning?

Zo snel mogelijk. Als er direct een plaatsingsmogelijkheid is voor de behandeling of begeleiding die uw kind nodig heeft, dan kunnen we meteen beginnen. Is dat niet het geval, dan helpen we u alvast met bruikbare tips en adviezen totdat we echt van start kunnen.
 

Wat is een zorgpad?

Het zorgpad bestaat uit de behandelvormen en/of begeleiding die uw kind – of uw gezin- van ons krijgt. Dit zorgpad is persoonlijk en helemaal toegespitst op de hulpvraag. Het is een combinatie van de behandelvormen en begeleiding waarmee uw kind zijn of haar doelen kan bereiken. Het zorgpad leggen we vast in het behandelplan en we evalueren regelmatig om te kijken of we het zorgpad moeten bijstellen.
 

Wat is ambulante behandeling?

Bij ambulante hulpverlening komt een van onze ambulant medewerkers bij u thuis voor ondersteuning. Uw kind kan dus gewoon thuis blijven wonen. We maken vooraf duidelijke afspraken over wanneer en hoe vaak de hulpverlener bij u komt. U krijgt ook contactinformatie, zodat u uw hulpverlener kunt bereiken als u tussen de bezoeken door vragen heeft.  
 

Wat is intramurale behandeling?

Als uw kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen, kan hij of zij terecht in een van onze behandelgroepen. We bepalen in overleg met u wat de beste groep is voor uw kind, en hoe lang de opname gaat duren. Er kunnen allerlei redenen zijn om voor intramurale behandeling te kiezen. Vaak geeft het gezinnen wat lucht om na een adempauze samen weer verder te kunnen. Tijdens de opname kan uw zoon of dochter werken aan zijn of haar behandeldoelen. Het gewone leven, zoals naar school gaan of naar een dagbesteding, gaat ook gewoon door.
 

Wat is het behandelplan?

Uw kind krijgt een persoonlijk behandelplan waarin alle afspraken staan over de duur, aard en doelen van onze ondersteuning. Dit plan geeft altijd een actuele weergave van de stand van zaken. Welke behandelvormen lopen nog en voor hoe lang? Welke doelen heeft uw kind behaald en waar werken we nog aan? De doelen worden bijgehouden in het online programma Jouw Omgeving.
 

Hoe lang duurt de behandeling?

Onze ondersteuning is over het algemeen tijdelijk. We zijn er totdat uw kind weer zo zelfstandig mogelijk verder kan. We beginnen met een korte observatieperiode. Daarna werken we met periodes van zes maanden. In die periode werkt uw kind aan zijn of haar doelen en daarna evalueren we hoe ver hij of zij is gekomen en wat er nog moet gebeuren. Regelmatig bespreken we samen of het zorgpad nog aansluit bij de behandeldoelen van uw kind. Misschien zijn er intussen doelen behaald en kunnen we met een behandelvorm stoppen. Of is het goed om met een andere behandelvorm te starten op basis van nieuwe inzichten. Met deze benadering bieden we de meest effectieve en ‘maatwerk’ hulp voor de specifieke situatie van uw kind.
 

Hoe eindigt het zorgpad?

Als uw kind zijn of haar behandeldoelen (deels) heeft behaald kunnen we met de behandeling en/of begeleiding stoppen. Dat gebeurt in overleg met u en uw kind. Als het nodig is kunnen wij (of een andere organisatie) daarna een nieuw behandeltraject starten.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen?
Of er een eigen bijdrage betaald moet worden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, is het kind jonger dan 18 jaar dan betaald u geen eigen bijdrage voor de zorg die het kind ontvangt van Ambiq. Is het kind ouder dan 18 jaar dan betaald u wel een eigen bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van meerdere factoren zoals inkomen, huishouden etc. Meer informatie? Klik hier.

ga naar vragen over: klachtenbeleid | privacybeleid | meldcode
terug naar vragen aan Ambiq