privacybeleid

Ambiq maakt gebruik van persoonsgegevens van u en uw kind. Om goede zorg te kunnen bieden is dat nodig. Om dit op goede wijze te doen hebben wij een privacyreglement opgesteld.Ook hebben we onze visie op privacy beschreven. Hieronder in het kort de belangrijkste zaken hieruit.
 

Wat is persoonsregistratie?

Met persoonsregistratie leggen we informatie over uw kind vast. Het gaat om:
  • persoonlijke informatie, zoals naam, adres en leeftijd;
  • medische gegevens, zoals medicijnen en de jeugdgezondheidskaart;
  • psychologische gegevens, bijvoorbeeld als uw kind psychische problemen heeft;
  • financiële gegevens, zoals hoeveel ondersteuning uw kind van ons krijgt, wat dat kost en hoe dit betaald wordt, bijvoorbeeld door u, uw zorgverzekeraar, uw gemeente, PGB of anders;
  • audio- en video registratie, bijvoorbeeld van een gesprek met de hulpverlener van uw kind. Voor deze opnames wordt eerst toestemming gevraagd, de opnames gebruiken we om terug te kijken en van te leren;
  • (ortho)pedagogische gegevens, bijvoorbeeld over de behandelvormen die uw kind krijgt, wat de doelen zijn en hoe we hier samen met uw kind aan werken.
 

Moet ik jullie toestemming geven om de gegevens van mijn kind vast te leggen?

Nee, dat hoeft niet. Wij moeten u en uw kind wel vertellen dat we gegevens vastleggen en wat we ermee doen. Dat kunt u allemaal lezen in deze veel gestelde vragen.
 

Hoe lang bewaren jullie de gegevens van mijn kind?

Nadat uw kind klaar is met zijn behandeling bij ons, bewaren we zijn gegevens nog vijftien jaar.
 

Waarom leggen jullie die gegevens vast?

Dat doen we om:
  • uw kind goed te kunnen ondersteunen en/of behandelen;
  • te laten zien welke ondersteuning en/of behandeling uw kind krijgt. Dat laten we zien aan u, uw kind en instanties die controleren of wij goed werken (zoals de overheid);
  • onze hulpverlening en behandelvormen te verbeteren.
 

Wie mogen mijn gegevens bekijken?

Iedereen direct betrokken bij de zorg van uw kind, mag zijn gegevens inzien om hem goede zorg te leveren.
 

Kan mijn kind zelf zien welke gegevens jullie hebben vastgelegd?

Natuurlijk, want het zijn zijn gegevens. Als uw kind ze graag wil bekijken, overlegt hij dit met zijn hulpverlener.
 

Kan mijn kind zijn gegevens laten veranderen of verbeteren?

Als u of uw kind vindt dat zijn gegevens niet kloppen en/of niet compleet zijn, dan kunt u dat in overleg met zijn hulpverlener aan ons doorgeven via e-mail info@ambiq.nl.
 

Wat gebeurt er met de gegevens van mijn kind als jullie hulpverlening stopt?

Wij bewaren alle gegevens nog vijftien jaar nadat uw kind klaar is met de behandeling. Wilt u of uw kind dat wij de gegevens doorgeven aan een andere organisatie waar uw kind hulp van krijgt? Bespreek dit dan direct met de hulpverlener van uw kind.
 

Zijn de gegevens van mijn kind veilig?

Ja, wij zorgen ervoor dat alleen die medewerkers van Ambiq de gegevens van uw kind kunnen inzien, die direct bij de zorg voor hem zijn betrokken. Daarnaast kunnen we bepaalde basisgegevens van hem doorgeven aan financiers als een zorgkantoor of een gemeente. Zorginhoudelijke gegevens worden NOOIT zonder uw toestemming aan anderen verstrekt. Daarnaast zijn er, als uw kind nog minderjarig is, nog regels die bepalen dat u als ouders / wettelijk vertegenwoordigers ook recht heeft op informatie. De hulpverlener kan u deze regels uitleggen. 
 

Ik wil dat jullie de gegevens van mijn kind weggooien, kan dat?

Dat kan. Als u dat wilt, dan stuurt u een e-mail of brief naar info@ambiq.nl. Als er geen goede reden is om de gegevens van uw kind te bewaren, dan gooien we ze weg.
 

Ik wil een gesprek opnemen - mag dat?

Met je telefoon kun je heel gemakkelijk een gesprek opnemen. Soms is dat handig. Bijvoorbeeld om terug te luisteren wat je hebt besproken. Maar mag het altijd? Lees hier meer.  
 

Waar kan ik terecht met een klacht over de registratie van de gegevens van mijn kind?

Als u vindt dat we niet goed met de gegevens van uw kind omgaan, kunt u hierover praten met de behandelaar(s) van uw kind. U kunt ook altijd bellen of mailen met onze cliëntvertrouwenspersoon Francis Jansink via 06 1410 5766 of of vul het formulier in.
Als u er met de behandelaar of de vertrouwenspersoon niet uitkomt, kunt u ook naar de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) gaan. Zij zorgen voor het beschermen van persoonsgegevens in Nederland.

vragen over behandelproces
vragen over klachtenbeleid
vragen over meldcode
terug naar vragen aan Ambiq