anbi

Omdat Ambiq door de belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceren wij op deze pagina de gevraagde gegevens:

Stichting Ambiq

8501.16.636 (RSIN)

Postbus 820, 7550 AV Hengelo

Ambiq is een orthopedagogisch behandelcentrum voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

strategische visie 2020

raad van bestuur:
drs. J.H.M. Schilderinck

beloningsbeleid:
zie de jaarrekening en het jaarverslag 2016
en de CAO Gehandicaptenzorg

Artikel Jaardocument 2016