Ambiq lid van Technologie & Zorg AcademieAmbiq is lid geworden van de Technologie & Zorg Academie (TZA). Het samen met andere (zorg)partners actief inzetten op zorgtechnologie past bij het streven van Ambiq om het voortouw te nemen in onderzoek voor LVB-problematiek en het bredere jeugdzorgveld.
José Schilderinck, bestuurder van Ambiq: “Ambiq stelt de cliënt centraal. Effectieve hulpverlening aan onze cliënten is áltijd in samenwerking met anderen. We werken samen om onze behandeling naadloos af te stemmen voor de beste hulp. Zowel landelijk als regionaal nemen we het voortouw in onderzoek t.b.v. specifiek de LVB-problematiek en het bredere jeugdzorgveld. We zijn ervan overtuigd dat zorgtechnologie daarbij een belangrijke rol vervult. Ambiq werkt daarin graag samen binnen de TZA en met haar partners.”

Directeur TZA Eric Wolkotte: “Schermzorg, domotica, thuismetingen, (zorg)robotica, digitale portals, sensoren, slimme medicijnverstrekkers; het gebruik van zorgtechnologie groeit explosief. Professionals en zorgorganisaties worden hier steeds vaker mee geconfronteerd en maken er meer gebruik van. De zorgprofessionals van nu en de toekomst kunnen bij de TZA worden getraind en opgeleid om zorgtechnologie te adopteren en toe te passen in de werksituatie. Ook beleidsmakers en bestuurders werken samen in ontwikkelgroepen om thema’s in de zorgtechnologie in kaart te brengen. Van daaruit komen we sneller tot het testen en uitproberen van passende producten voor de verschillende doelgroepen. We zijn dan ook erg blij met de toetreding van Ambiq. Hiermee kunnen we ook voor de jeugdigen uit de doelgroep van Ambiq samen meer bereiken. ”