Ambiq start met WIJZER – online leren

wijzer de online leeromgeving van ambiq - online leren

Ambiq biedt sinds december medewerkers de kans om zich nog verder te ontwikkelen in hun vakgebied en daarbuiten met WIJZER – online leren. De online leeromgeving voor medewerkers biedt e-learnings, podcasts, webinars en andere cursussen om de kennis uit te breiden en te verbreden. 
Opleidingsadviseur Paulien van Rijswijk over WIJZER – online leren: “Wij zijn trots dat de online leeromgeving er staat. We zijn erg enthousiast over het aanbod voor onze medewerkers en de mogelijkheden die het biedt voor de toekomst. De medewerker kan gebruik maken van het totale aanbod op elk moment van de dag, het hele jaar door en zo vaak als hij/zij wilt."

Binnen WIJZER – online leren zijn er mogelijkheden om dieper in te gaan op onderwerpen als traumasensitief werken, seksuele ontwikkeling en de Wet zorg en dwang. Daarnaast is het mogelijk voor medewerkers om buiten het eigen werkveld zich te ontwikkelen. Denk hierbij aan cursussen als kritisch denken, milieubewuster leven en algoritmisering.  

Ontwikkeling eigen middelen 
Volgend jaar ontwikkelt Ambiq met verschillende medewerkers eigen leerlijnen. Ook worden eigen leermiddelen toegevoegd, zoals online lessen ontwikkeld door gedragswetenschappers, en een leerlijn digitale vaardigheden. De eigen e-learning modules zoals BHV, seksuele opvoeding en de ingekochte e-learning Wet zorg en dwang worden ook ondervangen in WIJZER – online leren.