Archief van mei 2019

Hier vind je ons nieuws, onze verhalen en kennis over licht verstandelijke beperkingen
  1. Dagbehandeling bij Ambiq: preventief en samen met ouders    Kinderen komen bij de dagbehandeling van Ambiq om te werken aan doelen. Ze leren wat emoties zijn, hoe ze dat zien bij henzelf en bij een ander, hoe ze met emoties omgaan en hoe ze met spanning en boosheid omgaan. Daarnaast leren ze sociale vaardigheden (over hoe samenspelen werkt, hoe je nee zegt, hoe je rekening kunt houden met een ander en wat daarvoor nodig is). Ook werken ze aan hun zelfbeeld. Wat maakt dat je denkt zoals je denkt en wat heb je nodig om meer te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
  2. Een test om agressie van jongeren beter te begrijpen    De sociale wereld ziet er soms anders uit door de ogen van jongeren met gedragsproblemen. Zij denken bijvoorbeeld vaker dat anderen gemene bedoelingen hebben. Dit beïnvloedt hun gedrag naar leeftijdgenoten en volwassenen. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking geldt bovendien dat zij vaker denken dat iemand iets expres doet, juist als een vervelende gebeurtenis duidelijk per ongeluk was. Er is nu een online test om hun gedrag beter te begrijpen. De test heet SIVT.
  3. Winnaar Ambiq Innovatieprijs 2019 bekend    Bonnita Brouwer, pedagogisch medewerker ZIB op de Anna van Reynvaanweg 56a in Hengelo, heeft de Innovatieprijs 2019 gewonnen met haar idee Robokind Zeno. Zeno is een robot die met name helpt met emotieherkenning en -uiting.