Archief van februari 2022

Hier vind je ons nieuws, onze verhalen en kennis over licht verstandelijke beperkingen

 1. VOBC keurmerk “OBC in perspectief” voor Ambiq!


  De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra VOBC heeft aan Ambiq het Keurmerk “OBC in perspectief” toegekend. De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat Ambiq voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in het kwaliteitskader van de VOBC: “OBC in perspectief". 

 2. ​Spoedhulp IJsselland: voor gezinnen in een crisissituatie  Spoedhulp IJsselland is beschikbaar voor gezinnen die in een crisissituatie zitten. Zij biedt kinderen en gezinnen snel passende hulp zodat uithuisplaatsing voorkomen kan worden. Vanaf nu maakt ook een crisispleegzorgplaatsing deel uit van Spoedhulp IJsselland.


  Het spoedhulpteam is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar in de regio IJsselland. Ze zijn altijd bereid om mee te denken in de casuïstiek. Binnen kantoortijden kan Spoedhulp IJsselland worden ingeschakeld door de gemeentelijke toegang, Jeugdbescherming Overijssel, huisartsen of Veilig Thuis IJsselland. Buiten kantoortijden door Veilig Thuis IJsselland en de Jeugdbescherming.

  Alle aanvragen voor ambulante spoedhulp en een crisisbed - zowel crisisverblijf als crisispleegzorg - komen binnen via één telefoonnummer: 038 – 303 01 02.
 3. Accare en Ambiq starten met Sexpertisenetwerk

  Vanaf afgelopen dinsdag 1 februari kan iedereen die te maken krijgt met kinderen en jongeren met problemen rondom seksualiteit en seksueel gedrag contact opnemen met het Sexpertisenetwerk, een samenwerking tussen Accare en Ambiq. Het idee is ontstaan, omdat er veel handelingsverlegenheid en schaamte is met betrekking tot problematisch seksueel gedrag, terwijl uit onderzoek juist blijkt dat een te lichte of juist te intensieve interventie de kans op herhaling versterkt. Met de oprichting van het netwerk hoopt het Sexpertisenetwerk jeugdigen met seksueel problematisch gedrag in Noord- en Oost-Nederland optimale hulp te kunnen bieden.