Blended hulpverlenen bij AmbiqDe komende jaren staan bij Ambiq in het teken van blended hulpverlening. We hebben onszelf ten doel gesteld om eind 2022 blended te werken binnen Ambiq. Wat we hiermee bedoelen? 

Blended hulp is het doordacht combineren van online en face to face. Het combineren van face-to-facecontacten met online communicatie kan het hulp- en zorgproces optimaliseren. Als online en offline contacten samen één hulpverleningstraject vormen, dan spreken we van blended hulp. (Flanders Care, 2020).​​​​​​​

Waarom blended hulpverlening?
Met blended hulpverlening willen we beter aansluiten bij onze cliënten. Waar de ene cliënt het best functioneert in fysiek contact, heeft de ander behoefte aan contact op afstand. Ons streven is cliënten zo zelfredzaam mogelijk te maken en ze zo veel mogelijk hun eigen regie te laten nemen. In afstemming met de cliënt geven medewerkers door de mix van digitaal en fysiek elk traject op maat vorm. Op deze wijze willen we onze trajecten ook flexibeler, effectiever en efficiënter maken.