Blog: landelijke schrapdag12 juni 2019 hebben wij de mogelijkheid gekregen om namens Ambiq aan te sluiten bij de landelijke schrapdag. Deze dag hebben wij samen met andere jeugdzorgmedewerkers gewerkt aan het snappen, schrappen en kappen van regels.
De administratieve druk is bij iedereen voelbaar en dit moet anders. Hugo de Jonge heeft daarom vandaag het startsein gegeven om hier daadwerkelijk verandering in aan te brengen.

Aanwezig bij dit overleg waren medewerkers van de gemeente Hoogeveen de Wolden, William Schrikker Groep, Yorneo, Jeugdbescherming Noord en Accare. Na een kort kennismakingsrondje mochten we per persoon de vijf voor ons grootste knelpunten aangeven. Deze knelpunten zijn vervolgens geprioriteerd en besproken. Duidelijk werd dat er behoefte is aan uniformiteit in de inhoud van de af te geven indicaties. Dit heeft als voordeel dat wij niet telkens opnieuw per gemeente uit moeten zoeken welke indicatie waarvoor dient. Het zou kunnen helpen als organisaties dezelfde aanmeldformulieren gebruiken.

Tijdschrijven is een punt dat uitgebreid aan de orde kwam. De conclusie is dat dit simpeler kan. Aan de basis ligt het vertrouwen in de medewerker dat hij/zij de registraties goed uitvoert. Ons USER-programma zorgt ervoor dat alles wat wij doen onder verschillende kopjes geregistreerd moet worden. Het wegnemen van de verschillende kopjes en deze onder één noemer plaatsen zou ons werk makkelijker maken.

Vervolgstap is nu dat de acties als beschreven op de actiekaart terug gaan naar de overheid. Zij zullen met alle deelnemers en wethouders besproken worden. Daarnaast heeft een aantal deelnemers actiepunten meegenomen naar de eigen organisatie om samen te kijk naar eventuele verbetering in de administratieve last.