Coronamaatregelen [upd 28 mei]In dit bericht informeren wij u over de actuele maatregelen van Ambiq tegen corona.
Ambiq houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. We vragen al onze medewerkers en uw kind extra te letten op de gezondheidsregels. Dit betekent onder andere dat we extra schoonmaken op de locaties. We wassen onze handen veel en vaak. We schudden geen handen. We houden 1,5 meter afstand. We hoesten en niezen in de elleboog. En we gebruiken papieren handdoeken.    

Voor alle maatregelen geldt dat wij de RIVM-richtlijnen in acht nemen en altijd een gezondheidscheck doen bij cliënten en gezinnen waarmee behandelcontacten zijn.

Bezoekregeling / visiting Ambiq / Ziyaret kurallari​
Vanaf 30 mei

Voor de bezoekregeling, zie dit document. 
For English, see this document. 

Maatregelen
  • Ambiq laat haar behandelingen zoveel mogelijk doorgaan. Voor ambulante behandelingen en therapieën biedt Ambiq blended hulpverlening. We werken volgens het principe “digitaal waar het kan en face to face waar het moet”. We gebruiken hiervoor het beeldbellen van Jouw Omgeving of Microsoft Teams en ook de e-healthmodules worden hiervoor ingezet
  • Aanmeldingen van nieuwe cliënten worden in behandeling genomen, en de screening vindt plaats conform beleid. Ook hier zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Daar waar gezondheidsklachten in het gezin zijn kan er gekozen worden voor digitale verwerking van de aanmelding in plaats van een huisbezoek
  • Crisisaanmeldingen worden doorlopend in behandeling genomen, zowel ambulant als crisisopname 
  • Nieuwe opnames van cliënten vinden plaats en ook ambulante behandelingen worden opgestart
  • Sinds 11 mei starten we ook de zorg op school weer. Het gaat daarbij onder andere om STA! en om schooltoeleiding
  • Dagbesteding van Ambiq-cliënten op Ambiq-locaties vinden weer doorgang. Externe dagbesteding is vanaf 1 juni weer mogelijk
Over uw kind

Is uw kind 12 jaar of jonger?
Voor hen starten we weer met alle therapieën (EMDR, CGT, diagnostiek, systeemtherapie, beeldende therapie, PMT en speltherapie). De bezoekregeling van uw zoon of dochter naar huis mag weer. Ook mag uw kind overnachten als dat in de bezoekregeling zo is afgesproken. Het is belangrijk dat uw kind ook thuis de gezondheidsregels volgt.  

Is uw kind 13 jaar of ouder?
Voor hen starten we weer met EMDR, CGT en diagnostiek. Vanaf 1 juni starten we de vaktherapieën voor cliënten van 13 jaar en ouder weer op (beeldende therapie, PMT en speltherapie). Vanaf 30 mei mogen cliënten van 13 jaar en ouder weer overnachten als dat in de bezoekregeling zo is afgesproken. Het is belangrijk dat uw kind ook thuis de gezondheidsregels volgt. 

Heeft u of mensen in uw gezin verkoudheidsklachten met koorts? Meld dit bij uw huisarts. Ambiq hoort dit ook graag. Neem dan contact op met de voor u bekende ambulant hulpverlener of persoonlijk begeleider.