Een jongere erbij laten horen door Mijn Eigen PlanEen casus van gezinshulpverlener Mirjam Mouwer. Ze zette Mijn Eigen Plan in bij een van haar cliënten, Mike*. Het normale pictobord sloot niet aan bij Mike, want hij wilde niet anders zijn dan anderen. Een casus door de ogen van Mirjam.
"Mike is bij Ambiq aangemeld vanwege emotieregulatie problemen. Hij functioneert op beneden gemiddeld niveau. Hij heeft een hersenbeschadiging opgelopen bij zijn geboorte. Hij is een enthousiaste, lieve en sociale jongen. Maar hij is ook angstig, en heeft de neiging zijn eigen regie te pakken als het onveilig is. De verbale en fysieke agressie nemen toe. Zijn ouders erkennen dat ze hem steeds meer zijn zin geven om escalatie te voorkomen. Zijn ouders zijn erg overbelast. Ze hebben niet de ruimte om Mike erg te stimuleren.

Mike wist in de loop van de behandelgesprekken te vertellen dat hij de weekenden lastig vond. Hij werd dan sneller boos. Hij miste structuur. We besloten samen met Mike’s ouders een pictobord en een stoplicht te maken. Zo hoopten we structuur te kunnen bieden en tegelijk te oefenen met emoties.

Helaas kwamen beide initiatieven niet van de grond. Mike wilde namelijk niet anders zijn dan andere gezinsleden. Een aanwezig pictobord en het stoplicht leverde eerder frustraties op. Hij vond het kinderachtig. Zijn ouders waren zo overbelast, dat ze geen ruimte hadden om Mike hierin te ondersteunen en te stimuleren.

We hebben toen de app Mijn Eigen Plan als experiment ingezet. Samen met Mike maakten we foto's voor de app. Er zijn genoeg standaard picto's aanwezig. We hebben voor de weekenden een standaard planning gemaakt waar vaste momenten zoals ontbijt, lunch en de boodschappen vaststonden. Zowel Mike als zijn ouders hadden de app op hun telefoons. De ouders konden bijvoorbeeld in Mijn Eigen Plan zetten dat ze op visite gingen.

We hebben naast de dagstructuur de emotiethermometer toegevoegd. Op drie momenten op de dag kwam deze standaard in Mike's dagplanning voorbij. Hij klikte op de juiste emotie en kon hier een beschrijving bij zetten. We koppelden een beloningssysteem aan de emotiethermometer. Zo kon hij bij een zeker aantal punten een beloning kiezen.

Ik deed ook in een eigen account aanpassingen wanneer dit nodig was, uiteraard in overleg met Mike en zijn ouders. Ik kon zo kort en flexibel invliegen en coachen op afstand. Het leverde tijd op. En ik voelde mij hierdoor flexibeler. We hebben mijn fysieke bezoeken afgebouwd naar eenmaal per 1 à 2 weken. Ik richt mij nu meer op de systemische problematiek.

Door Mijn Eigen Plan kreeg Mike meer regie over zijn weekend en werd hij ondersteund door een heel overzicht, met plaatjes in plaats van tekst. Hij hoorde er gewoon bij. We probeerden aan te sluiten bij de interesse die Mike al had: mobiel, internet, tablet. Iedereen zit tegenwoordig wel eens op zijn telefoon, dus het is een laagdrempelige interventie. Doordat er overzicht was, ontstond er meer veiligheid. De ouders ervaarden meer rust en kregen ruimte om Mike's gedrag beter te begrijpen en ernaar te handelen."

*Mike is een gefingeerde naam in verband met de privacy van het kind.