Een kijkje binnen de driemilieuvoorziening

driemilieuvoorziening ambiq gezondheidspark hengelo

Ambiq biedt in Hengelo op haar driemilieuvoorziening behandeling aan jongeren met LVB en forse gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. Een groot deel van deze jongeren is niet in staat om een regulier schoolprogramma te volgen. Hierdoor verblijven jongeren zonder onderwijsprogramma overdag op de behandellocaties, wat voor de ontwikkeling van deze jongeren niet gewenst is.
Ambiq heeft hierop in samenspraak met de gedragsdeskundigen, therapeuten en pedagogisch medewerkers een centrale dagopvang voor deze jongeren ontwikkeld. Het doel van deze dagopvang is het bieden van een dagstructuur en een aanbod van activiteiten waar een onderliggend leerdoel aan verbonden is. Het pedagogisch klimaat wat hierin geboden is is gelijk aan het klimaat wat ook op de behandellocaties en op de betrokken school geboden wordt, waardoor dit voor de jongeren een veilige en voorspelbare omgeving is. De activiteiten die aangeboden worden sluiten aan op de behandeldoelen van de individuele jongere en hiermee bieden we maatwerk.

De jongeren die geen school of deeltijdonderwijs kunnen volgen (het vaststellen hiervan gebeurt altijd in samenspraak met de onderwijsvoorziening), volgen op schooldagen een dagprogramma met activiteiten in schoolse zin, creatieve sfeer of sport en spel. Het gaat hierbij om jongeren waarvan de schoolgang verstoord is, en dit hoogstwaarschijnlijk ook effect zal hebben op hun latere maatschappelijke participatie. Het doel van dit programma is om de jongeren uiteindelijk weer in te laten stromen in een passende vorm van onderwijs.

Samenwerking binnen Ambiq
Clustermanager Freek: “We hebben dit plan ontwikkeld in samenspraak met onze inhoudelijke collega’s. We willen een beroep doen op “zo normaal mogelijk opgroeien binnen een behandelcontext”. Door het aanbieden van diverse activiteiten met een onderliggend leerdoel voorkomen we dat jongeren, die geen of slechts deels een vorm van onderwijs volgen, onder schooltijden geen invulling hebben en zich gaan vervelen. We bieden hen structuur in een veilige en voorspelbare omgeving en zetten hen aan tot activiteiten, waarin ze succeservaringen opdoen en kunnen groeien en ontwikkelen. Met het streven om hen weer te laten invoegen in het reguliere schoolprogramma."

Caspar vervolgt: “Alle locaties op het Gezondheidspark werken hierin samen. Deze ontwikkeling is een verlengstuk van de behandeling van cliënten. De jongeren werken samen met voor hen bekende pedagogisch medewerkers en therapeuten. De activiteiten vinden plaats op het voor de jongeren bekende Gezondheidspark, zo kunnen zo optimaal werken aan hun behandeldoelen.” Freek vult aan: “De eerste prioriteit is echter dat jongeren onderwijs volgen, dus het programma mag school niet vervangen. Jongeren moeten zo veel mogelijk uren op school doorbrengen: dat is het doel.”

Een dagprogramma kan bestaan uit twee blokken in de ochtend, en één blok in de middag. In elk van de blokken worden activiteiten aangeboden als sport en spel, creativiteit of vanuit de schoolse zin (huiswerkbegeleiding). Freek: “Het mooie is dat er collega’s zijn die hun eigen hobby’s kunnen invoegen in het programma. Zo gaan ze met de jongeren mountainbiken, vissen of schilderen.”

Naar een zo zelfstandig mogelijk leven
Het doel van behandeling in de driemilieuvoorziening is groei en ontwikkelingskansen voor de jongere en zijn systeem in het ‘normale leven’ te herstellen en/of te optimaliseren. De behandeling kan onder andere toewerken naar zelfstandigheid, vervolgbehandeling in een andere setting of een terugkeer naar huis.