Een test om agressie van jongeren beter te begrijpenDe sociale wereld ziet er soms anders uit door de ogen van jongeren met gedragsproblemen. Zij denken bijvoorbeeld vaker dat anderen gemene bedoelingen hebben. Dit beïnvloedt hun gedrag naar leeftijdgenoten en volwassenen. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking geldt bovendien dat zij vaker denken dat iemand iets expres doet, juist als een vervelende gebeurtenis duidelijk per ongeluk was. Er is nu een online test om hun gedrag beter te begrijpen. De test heet SIVT.

Een interactieve, online test 

De nieuwe diagnostische Sociale InformatieVerwerkingsTest (SIVT) is gemaakt in het wetenschappelijk onderzoek van Maaike van Rest. Deze interactieve, online test meet hoe een kind of jongere denkt en doet als hem of haar iets vervelends overkomt in sociaal contact. Die gedachten en ideeën kunnen heel anders zijn per persoon, maar toch allemaal leiden tot agressie.  


Voor kinderen en jongeren 

Aan de hand van filmpjes met realistische en relevante sociale probleemsituaties in twee leeftijdsgroepen (8-12 en 13-17 jaar) wordt de sociale informatieverwerking in verschillende stappen gemeten. Van het waarnemen en interpreteren van de sociale probleemsituatie, via het bedenken van doelen en reacties, tot het evalueren en selecteren van een reactie om uit te voeren. Op deze manier worden sterke en zwakke kanten per individueel kind gemeten. 
 

Zorginstellingen en scholen gebruiken het 

De SIVT biedt daarmee een handvat in de zorg voor kwetsbare jeugd, zoals in zorginstellingen en op (speciaal onderwijs) scholen. De uitkomsten van de SIVT bieden een goede ondersteuning bij de individuele diagnostiek, waarop aansluitende behandeling en interventie kan worden ingezet. 


Probeer het eens 

Wil je een keer een digitale afname uitproberen van de uitgever Hogrefe Amsterdam?
Stuur dan een e-mail naar marketing@hogrefe.nl. Dan ontvang je een link om de online test in te vullen. Om de SIVT te gebruiken hebt u het startpakket (handleiding + digitale afnames) en een jaarlicentie voor HTS 5 nodig. Als je nog geen licentie hebt, kun je deze hier aan jouw winkelmandje toevoegen. 
 

Samenwerking 

De SIVT is een product van het Consortium-SIVT. Dit is een samenwerking van Ambiq, De Hondsberg/Koraal, ’s Heeren Loo, Pluryn, Landelijk Kenniscentrum LVB en Vrije Universiteit Amsterdam. 
Als je vragen hebt over het onderzoek kun je mailen naar Maaike van Rest via 
maaike.van-rest@sheerenloo.nl.