Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen

De 14 Twentse gemeenten hebben in hun visie op de jeugdhulp opgenomen dat ze samen willen zorgen dat zoveel mogelijk kinderen opgroeien in een duurzame gezinssituatie. Dit is voor kinderen essentieel om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

 
Optimaal gebruik maken van elkaars kennis
Om deze visie mogelijk te maken is er vanuit de gemeenten (Samen 14), zorgorganisaties en pleegouders een pilot 'Doorontwikkeling Duurzame Gezinsvormen Twente' opgesteld. Het doel van deze pilot is meer maatwerkmogelijkheden, een ruimer bestand van plekken in duurzame gezinsvormen en een betere ondersteuning van pleegouders en gezinshuisouders bij praktische belemmeringen. De doorontwikkeling wordt geborgd in het nieuw op te zetten Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen. De zorgaanbieders Jarabee, Trias, William Schrikker Pleegzorg, Intermetzo, 's Heeren Loo en Ambiq hebben in afstemming met Stichting Pleegzorg Overijssel en gezinshuis.com een projectplan vastgesteld om het Expertisecentrum concreet uit te werken en in te richten. De projectleider is Heleen Hindriks.

Vier werkgroepen om Expertisecentrum te realiseren
Om het Expertisecentrum te realiseren starten per januari 2018 vier werkgroepen. Ze houden zich bezig met de volgende thema's:
1.    Inrichting loket (voor financiële vraagstukken, bijzondere kosten, informatie en advies)
2.    Werving, selectie en scholing van (aspirant) pleegouders en gezinshuisouders &  
       deskundigheidsbevordering
3.    Aanmelding en matching
4.    Innovatie nieuwe duurzame gezinsvormen

Voor elke werkgroep worden medewerkers, pleegouders en gezinshuisouders gevraagd. Komende periode houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen van het Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen.
Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Akke Vonk, clustermanager Ambiq, a.vonk@ambiq.nl of via ons algemene nummer: 088 777 6000.