Hercertificering

Ambiq is al ruim 10 jaar HKZ gecertificeerd.

In april zijn we 1.5 dag bezocht door een externe auditor in het kader van de transitie naar de nieuwe normen vanuit de HKZ. Daaruit was de conclusie dat Ambiq voldeed aan de nieuwe eisen.
In juni is Ambiq nogmaals door twee externe auditoren van de onafhankelijke certificerende instelling Lloyd's Register Quality Assurance drie dagen bezocht voor de hercertificeringsaudit. 
In een externe audit wordt gekeken naar de inrichting van het kwaliteitsmanagement systeem (KMS) dat Ambiq hanteert en of dit past binnen de normen vanuit de HKZ. Meerdere locaties zijn bezocht en er zijn veel gesprekken met medewerkers uit diverse functies gevoerd.

De uitkomst was dat Ambiq zal worden voorgedragen voor hercertificering. Complimenten kregen we voor de manier waarop medewerkers met enthousiasme en bevlogenheid over hun werk spraken. Mooi ook om terug te horen dat binnen alle lagen van de organisatie een zelfde lijn was te zien en horen qua visie, doelstellingen, plannen en uitvoering. Inmiddels is het certificaat binnen. Een prachtig resultaat waar we trots op zijn!