Hoe werkt sociale waarneming bij mensen met een LVB?

Ambiq heeft een sterke focus op het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ons onderzoek richt zich op mensen met een LVB. Daarin zoeken we de samenwerking met partners, zoals het Landelijk Kenniscentrum LVB. Beanka Meddeler, voorzitter van de onderzoekscommissie van Ambiq: ‘We weten dat mensen met een LVB moeite hebben met informatieverwerking en dan met name sociale informatie. Dat willen we beter begrijpen om erop aan te sluiten met de behandeling die we hen bieden.’
Het doel van de hulpverlening van Ambiq is mensen versterken in hun zelfstandig functioneren. Beanka: ‘We kunnen een jeugdige of volwassen cliënt wel een sociale vaardigheidstraining geven, waarin ze een vorm van gedrag leren. Maar als er al problemen zijn in de waarneming, dan werkt dat niet. Een cliënt herkent bijvoorbeeld niet dat iemand boos is en kan daar dus ook zijn of haar gedrag niet succesvol op aanpassen.’
 
De Sociale Informatie Verwerkings Test (SIVT)
Ambiq ontwikkelt de SIVT in samenwerking met de Vrije Universiteit. Dit is een diagnostisch instrument om beter in kaart te brengen waar het goed en waar het mis gaat tijdens het proces van sociale informatieverwerking. Beanka: ‘Ieder mens die zich in een groep bevindt krijgt onbewust heel veel informatie binnen. Die informatie gaan we vervolgens labelen, dus bijvoorbeeld: ik zie dat iemand boos naar me kijkt met gefronste wenkbrauwen. Dan kun je bedenken hoe je erop reageert. Loop ik weg? Vraag ik waarom die persoon boos kijkt? Op basis van ervaringen uit het verleden weten we welke reactie het beste werkt. We zien bij cliënten vaak dat dit mis gaat. Ze zien iemand boos kijken en kiezen er bijvoorbeeld voor om agressie te gebruiken om het op te lossen. Wij willen achterhalen waar dat mis gaat; is dat bij de waarneming (wat ziet de cliënt?) of bij de gedragsevaluatie? Op basis daarvan kun je de behandeling verbeteren, door bijvoorbeeld te laten zien dat weglopen ook succesvol kan zijn.’
 
Het onderzoek naar mensen met een LVB komt de laatste jaren steeds meer op gang. Ambiq sluit hierbij aan en initieert eigen onderzoeken. Het doel is altijd: aantoonbare effecten realiseren voor cliënten, zodat we hen betere handvatten geven om zich te ontwikkelen.