“Iedere Ambiq-medewerker moet cliëntcontact hebben”

Dit keer is onze adviseur PO&O Anne-Marie aan het woord.


Anne-Marie Berkel, adviseur PO&O, werkt 25 jaar bij Ambiq. Ze is vanuit haar functie gekoppeld aan regio Noord/Midden en Twente ambulant en volwassenenzorg.
Een interview over haar tijd bij Ambiq, hoe zij het werken bij Ambiq ervaart en waar een Ambiq-medewerker aan zou moeten voldoen. “Je doet je werk altijd vanuit de cliëntgedachte.” 


Je bent 25 jaar werkzaam bij Ambiq. Wat heb je in die tijd zoal gedaan? 


“Ik ben begonnen als groepsleider in Oldenzaal, op de toenmalige Eik (de voorganger van Ambiq). Dat heb ik zo’n 6 jaar gedaan. Daarna ben ik naar de flexpool gegaan, ben ik nog een tijdje voorzitter geweest van de ondernemingsraad, heb ik de functie gehad van coördinator roosterplanner en ben ik projectmedewerker geweest. Nu ben ik dus adviseur PO&O op het bedrijfsbureau van Ambiq.” 


Waarom heb je voor Ambiq gekozen? 


“Ik kwam net van school na een aantal bijbaantjes gehad te hebben. Ik was afgestudeerd richting inrichtingswerk en maatschappelijk werk, woonde in Oldenzaal en de doelgroep sprak me heel erg aan. Ik had altijd met volwassenen gewerkt. Daarom was de doelgroep jeugd nieuw voor mij. Voornamelijk de zwaardere problematiek sprak mij aan. Ambiq leek voor mij een logische keuze.” 


Weet je nog hoe je bij Ambiq binnen bent gekomen? 


De eerste groep waar ik werkzaam was, was een ZIB-locatie (ZIB = zeer intensieve behandeling). Ik kwam terecht in één huis met tien jongeren. Ik kwam op mijn hoge hakjes binnen lopen. Dat deed ik eigenlijk altijd, zelfs met meest zware doelgroep. Ik heb het slechts een keer niet gedaan: toen ik op survival ging met de jongeren. Dat was de enige keer dat ik slippers droeg naar werk. 
 

Nu werk je op het bedrijfsbureau. Weet je nog hoe die overstap was? 


Ik startte in een team van twee collega’s op de P&O-afdeling. Het was even wennen voor me. Ik kreeg het vertrouwen dat dit me paste. Ik mocht een jaartje kijken hoe deze functie me beviel. Als vrij snel bleek het een passende functie voor me. Ik ben dankbaar voor deze kans. Bij Ambiq krijg je kans om te groeien. Ze geloven in je. Als je bij Ambiq binnenkomt, hoeft het niet per se te betekenen dat je die functie blijft houden. Je kan doorgroeien als je het vertrouwen en het geloof krijgt. Mensen zien je krachten en je competenties. Je krijgt het vertrouwen waardoor je kan groeien. 
 

Hoe zie jij Ambiq als werkgever? 


Ik ga elke keer met plezier naar mijn werk. Dat komt door de cliënt. We doen alles voor de cliënt. Daar moet je een hart voor hebben als je bij Ambiq werkt. Mensen aannemen, begeleiden, beleid schrijven: dat doe je allemaal vanuit de cliëntgedachte. Ik vind het een prettige organisatie, laagdrempelig, en met mooie ontwikkelingsmogelijkheden. Je kan je eigen werk indelen en zelfstandig taken uitvoeren. Je wordt gehoord. 


Kun je de sfeer bij Ambiq beschrijven? 


In twee woorden: gemoedelijk en informeel. Het maakt niet uit met wie je werkt of welke functie je hebt; iedereen is gelijk. De flexplekken/kantoortuin helpt ook, want je maakt gemakkelijker contact met elkaar. 


Wat vind jij het belangrijkste aan het werken bij Ambiq? 


Werken op de groep vond ik altijd heel erg leuk. Daar ligt wel mijn basis. Mijn ervaring met groepswerk zie ik als voordeel in mijn huidige werk. Met alles wat ik nu doe. Dat zit in me. Als je iets doet op P&O-gebied, dan doe je dat altijd vanuit de cliëntgedachte. Ik vind dat de medewerkers naar de cliënt heen moeten. Kijk eens wat daar gebeurt. Ik vind dat iedereen die bij Ambiq werkt cliëntcontact moet hebben. Niet oppervlakkig, maar echt dingen doen met ze zoals eten, naar de groep gaan, activiteit ondernemen. Dat moet altijd in het belang van cliënt zijn. Dan weet je waarvoor je het doet. Want als de cliënt er niet is , dan hebben wij onze baan niet 


Welke les heb jij geleerd in je werk? 


Dat je je eigen normen en waarden niet moet opleggen aan een ander. Vanuit je opleiding probeer je toch datgene wat jij belangrijk vind op te leggen aan de jongere. En dat vind ik wel steeds beter geworden bij Ambiq. Kijk wat zij willen en laat ze in hun waarde. Eerst stelden we doelen als dagritme en met mes en vork eten. Nu kijken we naar wat de cliënt nodig heeft. Daar vind ik Ambiq heel erg sterk in gegroeid. Ook in het kijken naar wat het personeel nodig heeft en belangrijk vindt. Luister naar wat collega’s belangrijk vinden.