Jaarverslag Jeugdpartners Twente

Jaarverslag Jeugdpartners Twente 2018 is klaar.Jeugdpartners Twente is een netwerkorganisatie van 13 organisaties, die actief zijn voor de jeugd in Twente.
Jeugdpartners Twente draagt eraan bij, dat de jeugd in Twente veilig en gezond kan opgroeien. We doen dat door te investeren in ontmoetingen en kennisdeling. JPT is een coöperatieve vereniging en de huidige leden zijn:

1.    Accare

2.    Ambiq

3.    Aveleijn

4.    De Twentse Zorgcentra

5.    Humanitas

6.    Intermetzo

7.    Jarabee, stichting voor Jeugdzorg in Twente

8.    Jeugd ggz Twente

9.    Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie

10.  Mediant

11.  Pactum

12.  RIBW Groep Overijssel

13.  Tactus

Afgelopen jaar heeft Jeugdpartners Twente ingezet op kennisdeling & ontmoeting door de organisatie van een referaat Jeugd en Sociale media. Daar zijn de live streams op thema aan toegevoegd.

Er is verder geïnvesteerd in kennisdeling/ ontmoeting rondom de vernieuwde meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling door de inzet van methodische leerbijeenkomsten.

Meer informatie over communicatie, OZJT & Onderwijs, Jeugdkwartier en Implementatie in 2018 is te lezen in het jaarverslag.

Mocht u lid willen worden van  Jeugdpartners Twente neemt u dan vooral contact met ons op (alle informatie is te vinden op onze site http://www.jeugdpartnerstwente.nl/