Kwaliteitsrapport volwassenenzorg 2020: bewoners voelen zich gehoordMet trots presenteren wij het kwaliteitsrapport over de zorg voor volwassenen binnen Ambiq over 2020. Dit rapport gaat over de kwaliteit van onze behandeling en begeleiding voor volwassenen. Daarnaast staat erin beschreven hoe we bezig zijn geweest met het verbeterplan uit het rapport over 2019 en zijn er nieuwe verbeterpunten opgesteld voor 2021. 
De bewoners van de volwassenenzorg locaties zijn meegenomen in het rapport en hebben hier met elkaar over gesproken. De bewoners geven aan dat het een herkenbaar rapport is. Ze vinden het prettig dat ze meer inspraak hebben over wat er op de locatie gebeurd, bijvoorbeeld door een rol te spelen bij het bieden van een warm welkom voor de nieuwe bewoners. Bewoners voelen zich gehoord. Het rapport geeft ruimte voor dialoog om met elkaar te bepalen wat er goed gaat en wat passender of prettiger geregeld kan worden.

In dit rapport wordt de kwaliteit van zorg zoals Ambiq deze levert aan haar bewoners volwassenenzorg belicht. Dit betreft zes woonboerderijen.

Op deze pagina vindt u het complete rapport en de versie voor de bewoners.