Nieuwe locatie FACT-Jeugdteam Twente in Almelo

Het FACT-Jeugdteam Twente is sinds deze week ook gevestigd in Almelo. Met deze tweede locatie - de andere zit in Enschede - wil FACT-Jeugd dichter bij haar cliënten in Noord-West Twente zitten. Het FACT-Jeugdteam biedt hulp aan jongeren van 12 tot 27 jaar met psychiatrische problemen die intensieve hulp nodig hebben.
 
Samenwerken
Het FACT-Jeugdteam is er specifiek voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 27 jaar die een complexe zorgvraag hebben. Dat betekent dat ze op meerdere levensgebieden problemen hebben; bijvoorbeeld gedragsproblemen, schulden, een verstandelijke beperking en/of verslaving. Vaak hebben ze contact met meerdere zorginstellingen. Het FACT-Jeugdteam is een samenwerking van Jarabee, Ambiq en Mediant en richt zich vooral op het stimuleren van de ontwikkeling van de jongere in de verschillende levensfasen. FACT is de afkorting van Functional Assertive Community Treatment.

Doel van de samenwerking
In Enschede en omgeving werken de drie organisaties al enige tijd samen. Dit heeft tot goede resultaten geleid. Het FACT-Jeugdteam gaat nu ook vanuit Almelo werken om de bereikbaarheid van het team te vergroten en efficiënter te kunnen werken.

Laagdrempelige benadering
In 2013 zijn Jarabee, Ambiq en Mediant gestart met FACT-Jeugdteams voor jongeren die langdurig zorgafhankelijk zijn, omdat vaak meerdere problemen speelden binnen het gezin. Deze jongeren zijn afgehaakt in de reguliere hulpverlening en vallen tussen wal en schip van volwassenenzorg en jeugdzorg of tussen de verschillende organisaties in verband met de complexe problematiek. Door laagdrempelige, onbureaucratische en outreachende benadering vindt er weer contact plaats. Met deze benadering sluiten de hulpverleners aan bij de vraag van de jongere en hun gezin.

Bekijk ook de video over FACT-Jeugd Twente.