Onderzoek effectiviteit IAG-methodiekIAG (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling) is een interventie voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Dit zijn tevens gezinnen die vaak moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. IAG is een veel geïndiceerde interventie in de jeugdhulp. 
Het hoofddoel van IAG is dat jeugdigen thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Om dit doel te bereiken richt IAG zich op het verminderen van gedragsproblemen van jeugdigen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin.  

Onderzoekers dhr. Veerman en dhr. De Meyer hebben meer dan 20 jaar onderzoek gedaan naar de effectiviteit van IAG. In het onderzoek zijn de registratiegegevens van meerdere instellingen gebruikt. Het onderzoek laat gunstige resultaten zien: het psychosociaal functioneren van kinderen en de opvoedvaardigheden van ouders verbeteren wanneer zij IAG ontvangen. De onderzoekers hopen dat deze resultaten eraan bij zullen dragen dat IAG erkend kan worden met 'eerste aanwijzingen voor effectiviteit' in de databank effectieve jeugdinterventies. 

Prof. dr. J.W. (Jan Willem) Veerman is emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig directeur van Praktikon; dr. R. (Ronald) De Meyer werkt als onderzoeker bij Praktikon. 

Ambiq heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit onderzoek. 

Het onderzoek vind je hier: https://www.ambiq.nl/media/afbeeldingen/rapport-iag-def.pdf