Onderzoeksproject Kajak gehonoreerdDe komende acht jaar mag de academische werkplaats Kajak onderzoek gaan doen naar psychische problemen bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De onderzoeksaanvraag is gehonoreerd door ZonMw.
Dat is een fantastische opsteker en waardering voor het werkveld en een mooie stap voorwaarts in het vergroten van de kennis over psychische problemen bij kinderen, jongeren en jongvolwassen met een LVB.

In Nederland bestaan geen goede cijfers over het aantal jeugdigen/jongvolwassenen met een LVB (zie o.a. het Interdepartementaal beleidsonderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking, 2019). Ook is er weinig informatie over risico- en beschermende factoren die het beloop van adaptief en psychisch functioneren beïnvloeden. We weten dat jeugdigen met een LVB een groter risico hebben om o.a. psychische problemen te ontwikkelen en dat slechts 10-40% hiervoor hulp krijgt.
 
Er zijn in Nederland echter grote, toonaangevende prospectieve bevolkingsonderzoeken en klinische cohorten (Karakter, Pluryn, de Bascule, de Banjaard/Youz, Ambiq, ’s Heeren Loo) met geschikte gegevens om zicht te krijgen op de prevalentie van LVB, het (relatieve risico op) psychische problemen en het beloop van adaptief functioneren en psychische problemen; de factoren gerelateerd aan psychische problemen, behandelgraad en behandeluitkomsten. Er is echter tot nu toe nog nooit onderzoek uitgevoerd naar jeugdigen met een LVB binnen deze bevolkingsonderzoeken of klinische cohorten. In het onderzoek bundelt en analyseert Kajak data uit deze studies.
 
Belangenorganisatie LFB, belangennetwerk KansPlus en de cliëntenraden van de betrokken instellingen worden nauw bij dit onderzoek betrokken. Het onderzoeksvoorstel is geschreven door leden van de werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling van de Academische Werkplaats Kajak, aangevuld met Catharina Hartman, UHD Medische Wetenschappen UMCG. In de werkgroep zitten verder senior onderzoekers van o.a. Ambiq, Karakter, ’s Heeren Loo, en Pluryn. Deze instellingen zullen ook meewerken aan dit onderzoek.