Organisatieplan voor financiële situatie AmbiqZorgorganisatie Ambiq heeft een organisatieplan opgesteld om weer financieel gezond te worden. Uit eerdere berichtgevingen begin oktober jl. bleek dat Ambiq het financieel zwaar had, wat zorgde voor een fors negatief resultaat medio 2019. Daarop zijn diverse maatregelen ingezet. Deze maatregelen leiden tot een duidelijke verbetering ten opzichte van eerdere prognoses. 
Het organisatieplan van Ambiq moet leiden tot een toekomstbestendige en structureel financieel gezonde organisatie. De kern van dit organisatieplan is meer focus aanbrengen. Ambiq gaat terug naar drie kernregio’s en zal meer focus aanbrengen in haar zorgactiviteiten. Eveneens realiseert Ambiq interne besparingen door processen te optimaliseren en de overhead terug te brengen.

De inschatting is dat de organisatiewijziging niet zal leiden tot gedwongen ontslagen, vanwege de flexibele schil, vacatureruimte in bepaalde functiegroepen en mogelijkheden voor interne herplaatsingen. De zorg aan onze cliënten is en blijft gegarandeerd. In overleg met cliënten zullen maatwerkafspraken worden gemaakt.

Kostendekkende tarieven zijn een voorwaarde voor de toekomstbestendigheid van Ambiq en om de (hoog-)specialistische LVB-zorg (licht verstandelijke beperking) te kunnen blijven leveren in haar kernregio’s. Ambiq is momenteel in overleg met de betrokken jeugdhulpregio’s over kostendekkende tarieven. De gesprekken verlopen constructief. Ambiq ziet het resultaat van deze gesprekken met vertrouwen tegemoet.