Uitbreiding gezinshuizen AmbiqAmbiq heeft meerdere grote en kleine gezinshuizen in Noord-Nederland en IJsselland waar cliënten met een LVB terechtkunnen. Binnenkort starten er nieuwe gezinshuizen van Ambiq in Leek en Deventer. Recent zijn er gezinshuizen gestart in Hardenberg en Yde de Punt.  
Groeien
Kinderen of jongeren kunnen voor een 24-uursbehandeling een plek krijgen binnen een gezinshuis. Het gezinshuis is een behandelvorm, waarbij Ambiq de basisbehoeften van het kind of de jongere op een kleine en persoonlijke manier aanbiedt, passend binnen het leefritme van dat specifieke gezinshuis. Het gezinshuis is een gewoon huis, in een gewone straat, waarin een echtpaar (met of zonder eigen kinderen) samen met één of meerdere kinderen van Ambiq woont. Doordat het kind in een veilige, huiselijke, geborgen sfeer terechtkomt en minder geconfronteerd wordt met de problemen die het heeft, krijgt hij/zij de kans emotioneel en sociaal te groeien. Tegelijkertijd is er speciale aandacht voor alles wat het kind heeft meegemaakt. Een behandeling in een gezin combineert het vanzelfsprekende van een gezin met de professionaliteit en het vakmanschap op het gebied van jeugdzorg.
 
Veilig en vertrouwd
Daar waar therapie nodig is, maken de gezinshuisouders gebruik van de mogelijkheden binnen Ambiq. Tevens werken ze er nauw samen met een gedragswetenschapper. Op basis van een screening bekijkt Ambiq welk gezinshuis het meest geschikt is voor een kind of jongere. Het uitgangspunt is dat Ambiq probeert de eigen ouders of verzorgers waar mogelijk te betrekken bij de behandeling. Zij zorgen voor een veilig en vertrouwd gevoel voor het kind.
 
Momenteel is er een korte wachtlijst. Mogelijkheid tot plaatsing op korte termijn hangt af van de match met het gezinshuis dat plek heeft.
 
Meer weten?
Wilt u meer weten over de gezinshuizen of welke behandelvormen er nog meer mogelijk zijn? Of u wilt een cliënt aanmelden? Neem dan contact op met Ambiq via 088 777 6000 of intake@ambiq.nl (Twente) / intakenoordmidden@ambiq.nl (Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, Midden-IJssel, Noord-Veluwe).