nieuwsbrieven

Lees onze nieuwsbrieven van het afgelopen jaar. 
Ontvang de nieuwsbrief in je mailbox, meld je hier aan.
 

Contaqt 34, maart 2018

Hulp bij het zorgen voor je baby | Ambiq deelnemer onderzoek duurzame inzetbaarheid | Zeer intensieve gezinsbehandeling (ZIG) | Wetenschappelijk onderbouwde hulpverlening | Gezinscentrum Assen 
 

Contaqt 33, december 2017

Waarom onderwijszorgarrangement STA! werkt | Drie jaar na de decentralisatie | Stappenplan en implementatie 'Veilig werken in de Zorg' | FACT Jeugd Twente: 120 behandelingen afgerond in 2017 | Verhuizing bewoners volwassenenzorg van Hollandscheveld naar Nieuwlande | Ambiq en Accare werken intensiever samen | Resultaat Verantwoordelijke Eenheden | Eindejaarsgroet
 

Contaqt 32, oktober 2017

Nieuwe behandeling: MDFT | Open Huis nieuwe Poli Groningen | Accreditatie Systeemgericht Werken | Make a move + | Expertisenetwerk LVB | Nieuw crisismeldpunt in Drenthe
 

Contaqt 31, juli 2017

Methode voor goede match tussen kind en gezinsvorm | Meer samenwerking met client via online tool | Kwaliteit van onze zorg opnieuw extern bevestigd | Vakantiegroet
 

Contaqt 30, juni 2017

Jaarverslag 2016: Samenwerking | Cliënt en kwaliteit | Medewerkers | Bedrijfsvoering | Symposium
 

Contaqt nr. 29, mei 2017

Ervaringsverhaal: Dylan krijgt hulp van Tactus en Ambiq | Behandelaanbod ouders met jonge kinderen | Al sportend aan je persoonlijke doelen werken | Aanpak loverboyproblematiek voor kwetsbare doelgroep | Opening nieuwe locatie Ambiq in Enschede | Mooi resultaat Ketenpartner TevredenheidsOnderzoek (KTO) | Aantoonbaar betere zorg bieden | Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente
 

Contaqt nr. 28, maart 2017

Ambiq breidt dagbehandeling uit naar de zaterdag | Vruchtbare samenwerking onderwijs en zorg in Hengelo |Onderzoek leef- en werkklimaat | Met opening Eduwiek wordt onze ZIB-locatie Hoogeveen rookvrij | Verhuizing gezinshuis Zuidwal en Oostenwind | Ambiq en Het Nieuwe Werken | Twentse jeugdzorgorganisaties slaan de handen ineen