TIZ

01 januari 2014

één oplossing bij meervoudige problematiek
Accare kinder- en jeugdpsychiatrie, Ambiq LVB-jeugd, Jeugd ggz (Dimence-groep), Pactum jeugd- en opvoedhulp en Tactus Verslavingszorg werken intensief en drempelloos samen in het Team Ingewikkelde Zorg (TIZ). We ondersteunen kinderen en gezinnen met meervoudige problematiek om samen de beste oplossing te bieden. Deze cliënten hebben een hulpvraag die niet door één organisatie is te beantwoorden. Vaak is er ook al hulp geweest, maar was dit niet de juiste en/of voldoende hulp. Het TIZ kijkt samen met het gezin en het betrokken team van hulpverleners welke ondersteuning nodig is en wat het gezin zelf kan doen. Daarbij werken we altijd vanuit de hulpvraag en de eigen kracht van dat gezin; zij bepalen welke hulp nodig en gewenst is. Onze gezamenlijke kennis en kunde beslaat de geestelijke gezondheidszorg (ggz), jeugdhulpverlening en hulp aan kinderen/jongeren met een LVB en verslavingszorg.

folder TIZ

In samenwerking met