VOBC

01 januari 2011

LVB-zorg ontwikkelen en LVB-instellingen ondersteunen
De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra is het samenwerkingsverband van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. De VOBC wil inhoudelijk LVB-zorg ontwikkelen en de juiste randvoorwaarden voor LVB-instellingen realiseren, om cliënten kwalitatief hoogwaardige zorg te (blijven) bieden.

het samenwerkingsverband van instellingen - http://www.vobc.nu/behandelcentra

In samenwerking met