Jeugd Partners Twente

01 augustus 2013

een veilige jeugd voor ieder kind
 
Jeugdpartners Twente (voorheen PPT Jeugd) is een netwerk van samenwerkende professionals voor jeugd in Twente. Op verschillende niveaus bundelen we krachten om slimmer en efficiënter te werken.
Wij vinden dat ieder kind veilig moet kunnen opgroeien. Om dat zoveel mogelijk te realiseren, maken we gebruik van elkaars kennis en expertise op het gebied van preventie en zorg, zodat onze dienstverlening goed op elkaar aansluit. Zo bieden we de jeugd in Twente de beste hulp.

Jeugdpartners Twente bestaat uit: Accare, Ambiq, Aveleijn, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Carintreggelandgroep, De Twentse Zorgcentra, Dimence groep, Halt, Humanitas Onder Dak, Humanitas, Jarabee, Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie, Mediant, MEE Twente, DNO voorheen Scoop Welzijn & Stichting Maatschappelijk werk Noord West Twente, RIBW Groep Overijssel, Scala Welzijn, ‘t Cluster, Intermetzo, Stichting maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen, Tactus en Terwille.

Zorgprofessionals vinden elkaar digitaal


 

In samenwerking met