Eduwiek

10 januari 2012

één uniek loket voor regulier en speciaal onderwijs en ondersteuning voor LVB-cliënten
Eduwiek is een uniek onderwijsconcept, waarin het reguliere en speciaal voortgezet onderwijs hun krachten bundelen. Ieder kind krijgt hier het beste onderwijstraject, om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen van aanmelding tot diploma. Eduwiek geeft ieder kind toegang tot een totaalaanbod van onderwijs en ondersteuning. Het is een samenwerking tussen Ambiq, het Roelof van Echten College, de G.J. van der Ploegschool, Onderwijscentrum De Twijn, RENN4 De Atlas en de 4 Provinciën. Zowel Ambiq als de gezamenlijke onderwijsinstellingen realiseren nieuwbouw in de Voltastraat in Hoogeveen, zodat er één loket ontstaat waar ouders en kinderen terecht kunnen. Met passend onderwijs en de doorlopende leerlijn krijgen leerlingen meer toekomstmogelijkheden. Daarnaast profiteert het onderwijs van de expertise van Ambiq, met specialisten die bij problemen snel de juiste ondersteuning bieden om verergering te voorkomen. Ook dat is uniek.

thumbnail
 

In samenwerking met