Het verhaal van Xander - pedagogisch medewerker

Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl 
Het verhaal van Xander, pedagogisch medewerker op de ZIB (Zeer Intensieve Behandelgroep) in Hengelo.

"Bij Ambiq werk je met mensen. Hierdoor is geen dag hetzelfde. Het werk is erg afwisselend, omdat je niet alleen te maken krijgt met de cliënt en het systeem maar ook met andere disciplines zoals je clustermanager, orthopedagoog, therapeuten, wijkcoaches, (gezins)voogden, docenten van school etc. Je werkt met licht verstandelijk beperkte cliënten met opvoed- en gedragsproblematiek waardoor je vaak creatief moet zijn in het zoeken naar en aanbieden van oplossingen. Door de verschillende cursussen en updates die je elk jaar krijgt is er ruimte voor verdieping en zelfontplooiing. Het onderlinge contact met je directe collega's en je clustermanager en orthopedagoog is erg prettig. Er is ruimte voor een goed en/of stevig gesprek, maar ook voor een geintje onderling. Er heerst een prettige werksfeer waar je als individu zelf je steentje aan bijdraagt."

Vraag- en systeemgericht
"Binnen de ZIB-groep (Zeer Intensieve Behandeling) werken we vanuit de vraag van de cliënt en het systeem. Het is een groep waar ze 24/7 verblijven. Op onze locatie bieden we de behandeling, vrije tijd en school op hetzelfde terrein aan. Hierdoor zijn de lijntjes onderling kort en kunnen we snel en goed inspringen wanneer er zich situaties voordoen die onze expertise nodig hebben. Binnen de behandelgroep verzorg je de volledige dag invulling van het opstaan tot het naar bed gaan. Je begeleidt de cliënten in de dagelijkse gang van zaken. Je eet samen met ze en brengt en haalt ze van school indien nodig. Je voert (voortgangs)gesprekken met ze en helpt bij de invulling van de dag op de groep. Denk hierbij aan samen koken, helpen met wassen, het spelen van spelletjes of voor- en nabespreken van bijvoorbeeld therapieën.

Wanneer de cliënten op school zitten, heb je tijd voor de regelzaken zoals oudercontacten, mailwisselingen, contact met therapeuten, andere instanties, school etc. Ook houden we elke dag in ons online rapportage systeem bij hoe het gaat met de cliënt. Verder wordt er eens per drie maanden de voortgang van de cliënt besproken met ouders en eventuele derden in een behandelplanbespreking. Deze wordt door de persoonlijk begeleider van de cliënt geschreven. Dit alles staat los van het contact dat je als pedagogisch medewerker sowieso al hebt met de cliënt en het systeem van de cliënt."

Nauw en goed contact met je collega's
"Het werken op de ZIB groep is uitdagend en afwisselend. Elke dag doen er zich situaties voor waarbij jouw hulp nodig is. Dat kan iets kleins zijn (cliënt heeft moeite met opstaan) tot iets groters waarbij je soms snel en direct een beslissing moet nemen of het contact moet zoeken met je collega's (en/of andere disciplines) om te zoeken naar een passende oplossing. Hierdoor ben je veel in gesprek met alles en iedereen. Dit zorgt voor een grote en nauwe verbondenheid waarbij het woord 'collegialiteit' met hoofdletters kan worden geschreven. Doordat er veel cliënten 24/7 op de woongroep zitten is het werken erg dynamisch. De dienst die je draait op de woongroep heeft de invulling die jij en je collega er aan geven. Je bespreekt je diensten voor aan de hand van de overdracht en bespreekt waar je die dienst op gaat inzetten en letten. Door de groepsdynamiek en het feit dat elke cliënt zijn eigen behandelvragen heeft, kan hetgeen dat je samen hebt ingezet soms ook snel overboord en moet je ad hoc je aanpak en insteek aanpassen. Hiervoor heb je nauw en goed contact met je collega's nodig!"

Altijd ruimte voor gesprek
"Met je werk bij Ambiq kun je een verschil maken bij de cliënten en het systeem. Je krijgt elk jaar cursussen die je up-to-date houden. Deze volg je met verschillende collega's zodat je ook elke keer weer nieuwe dingen ziet en leert. Omdat je elke dag weer nieuwe of andere situaties mee maakt ben je ook met je eigen ontwikkeling bezig. Je wordt aan het denken wordt gezet en door veel te praten met je collega's en de verschillende disciplines leer je niet alleen hoe je zelf naar dingen kijkt, maar ook hoe anderen dat doen. Het werken binnen Ambiq is erg afwisselend en je hebt de ruimte om je eigen denken en eigen ideeën aan te dragen. Als individu binnen het team is het ook belangrijk dat je je laat horen zodat je samen kunt werken aan een goed leef- en werk klimaat voor jezelf en de cliënt. Er is altijd ruimte voor het gesprek en de band met je directe collega's en de andere collega's om je heen is erg warm en goed."

Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl