Behandeling thuis [ambulant]

Voor ambulante behandelvormen komt onze hulpverlener op afgesproken tijden bij een gezin thuis. Dit kunnen we combineren met naschoolse dagbehandeling of weekend/vakantieopname. Het kind werkt bij ons aan zijn of haar behandeldoelen en dat geeft de ouders thuis wat lucht. Eventueel bieden we hen ook behandeling en of begeleiding.

 
Deze vormen van behandeling of begeleiding vallen onder het hoofdthema Ambulante behandeling:
 

Baby IOG

Ambulante ouder-kind ondersteuning. Naast Ouder Kind Behandeling (OKB) kunnen jonge ouders ook ambulante hulpverlening krijgen, in hun thuissituatie. Dit heet baby-IOG en is een losstaande behandelmethode, die aan de OKB vooraf kan gaan of na de OKB wordt ingezet als nazorg.

Baby-IOG is voor ouders met een LVB en kinderen in de leeftijd tot twee jaar. De behandeling gebeurt tijdens de dagelijkse zorg voor en contact met het kind. Ouders leren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben, zoals hun kind wassen, aankleden en eten geven. Naast deze praktische handvatten blijft de nadruk liggen op (observatie en behandeling op het gebied van) een veilige gehechtheidsrelatie met sensitiviteit en responsiviteit. Ook in nieuwe fases blijft het belangrijk de sensitiviteit en responsiviteit van de ouders te blijven bekijken en te bespreken.

Baby-IOG bestaat uit zes behandeltrajecten, op basis van de leeftijd van het kind (van pasgeboren tot dreumes). In ieder traject ligt sterk de nadruk op het activeren van de ouders en vooral geen dingen overnemen.  

Artikel in Contaqt 34, Nieuwsbrief maart 2018

Crisis Systeem Interventie (CSI)

Crisis Systeem Interventie (CSI) is voor gezinnen die al allerlei hulpverlening hebben gehad. Vaak van verschillende instanties. Met CSI is er één regisseur die samen met een team aan ambulant hulpverleners in het gezin komt. De regisseur is aanspreekpunt voor het gezin en het team. Het team van ambulant hulpverleners draaien met elkaar het aantal in te zetten uren in het gezin. Hij of zij is er elke dag en ondersteunt het hele gezin. Met als doel: zorgen dat een kind/jongere thuis kan blijven wonen. Of terug kan komen na een uithuisplaatsing.

Zo werkt Crisis Systeem Interventie
CSI is een intensief traject, dat gemiddeld 16 weken duurt. Het aantal in te zetten uren is flexibel, tot maximaal 24/7. Dit is een opname binnen een locatie van Ambiq. We beginnen met 4 weken observatie: ontdekken welke problemen er zijn. Dan weet de hulpverlener hoe we het beste kunnen helpen.

Samen met het systeem en de verwijzer wordt een aantal uren afgesproken. Er is ook regelmatig een evaluatie omtrent de voorgang. De regisseur voert regie in nauwe afstemming met het gezin en de erkende verwijzer.
 
Daarna gaan jullie 8 weken aan doelen werken. Wat willen jullie als gezin bereiken? En welke doelen heeft ieder gezinslid voor zichzelf? Onze hulpverlener is er om tips en advies te geven en vragen te beantwoorden.
 
Doelen zijn bijvoorbeeld:
 • Meer zelfvertrouwen krijgen als ouders. Dat zorgt voor beter/leuker contact met de kinderen
 • Minder boosheid bij kinderen. Doordat zij goed in hun vel zitten
 • Zorgen dat mensen voor jullie klaar staan als het nodig is. Zoals vrienden, familie of buren
De laatste 4 weken werken we aan het vasthouden van alle verbeteringen. Zodat ouder(s) en kind(eren) samen positief verder kunnen. Ook na CSI kunnen we nog (minder intensieve) ondersteuning bieden. Door Ambiq wordt een advies gegeven ten aanzien van de eventuele in te zetten vervolghulp.

Vragen en aanmelden
Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

FACT Jeugd

FACT is voor kinderen en jongeren met psychische problemen of opgroeiproblemen door moeilijkheden thuis. Ons FACT-team ondersteunt het hele gezin ambulant, in hun vertrouwde omgeving. Zo kunnen we uithuisplaatsing voorkomen en snel inspelen op de hulpvraag van het gezin. Deze manier van werken is sterk in opkomst, doordat het heel succesvol is bij mensen (van alle leeftijden) die zorg mijden.

Het FACT-team is een samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties, met kennis over psychiatrie, verslavingszorg en/of reguliere jeugdzorg. We werken samen, zodat cliënten maar één aanspreekpunt hebben en de zorg niet versnipperd raakt. FACT is een tijdelijke ondersteuning, waarbij we helpen zo lang als het nodig is.

Families First

Met Families First ondersteunen we gezinnen die er samen niet meer uitkomen. Vaak gaat het om een crisissituatie. Het doel is om uithuisplaatsing te voorkomen en het gezin te helpen op een betere manier met elkaar om te gaan. Families First is een intensieve en kortdurende behandelvorm, waarbij we gezinnen dagelijks ondersteunen. Als de crisis voorbij is kunnen ze vanuit de verbeterde situatie weer verder, waarbij wij eventueel blijven ondersteunen.

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IOG en LOG)

Deze begeleiding is voor gezinnen die behoefte hebben aan dagelijkse ondersteuning om goed te blijven functioneren. We komen bij hen thuis, totdat de dynamiek in het gezin positief verandert en ze zelf weer verder kunnen. Het doel is dat hun kind(eren) thuis blijven wonen of terug kunnen komen na uithuisplaatsing. De nadruk van onze begeleiding ligt op gedrags- en opvoedingsproblemen, maar alle gezinsleden kunnen met vragen terecht over waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen.
Na de gezinsbehandeling:
 • zijn de gedragsproblemen van de kind(eren) verminderd
 • hebben de ouders meer opvoedvaardigheden, zodat de opvoeding beter en positiever verloopt
 • kan het gezin terugvallen op een sociaal netwerk
We zijn er ook voor kinderen en jongeren tot achttien jaar met ernstige gedragsproblemen, waardoor uithuisplaatsing dreigt. Onze hulpverlening is erop gericht de problematische situatie om te buigen, zodat het kind thuis kan blijven wonen, een terugval verminderen en voorkomen dat een kind in het criminele circuit belandt. Dit doen we door de vaardigheden en kracht van het hele gezin te versterken.

De begeleiding is dan ook gericht op het hele gezin, waarbij we onder meer kijken hoe het op school/werk gaat, welke vrijetijdsbesteding er is en of er alcohol of drugs gebruikt worden. Onze gezinshulpverlener komt een paar keer per week en de meeste gezinnen kunnen na zes maanden zelf weer verder.
Ook begeleiden we tienermoeders bij de opvoeding van hun baby thuis.

Naschoolse dagbehandeling

Bij jonge mensen met een LVB is er vaak sprake van een gedragsstoornis en de sociaal-emotionele beperkingen die daarbij horen, wat de opvoeding bemoeilijkt. De naschoolse dagbehandeling is bedoeld om ouders wat lucht te geven. Kinderen en jongeren kunnen elke werkdag (met uitzondering van vrijdag op sommige locaties) tot 19.30 uur bij ons komen om te spelen of huiswerk te maken, samen met de anderen uit de groep. Desgewenst gaan we ook driewekelijks naar de ouders toe, terwijl hun kind bij de naschoolse dagbehandeling is. Tijdens deze sessies krijgen zij ondersteuning bij de problemen waar ze tegenaan lopen. Als deze frequentie niet voldoende is, kunnen we ambulante gezinshulpverlening bieden.


De naschoolse dagbehandeling bestaat uit ‘normale’ activiteiten, waardoor kinderen leren om beter met zichzelf, anderen en met vrije tijd om te gaan. In het weekend en in vakanties ligt het accent meer op ontspanning, maar tegelijkertijd vindt er ook behandeling plaats doordat we werken aan leerdoelen. Bijvoorbeeld: goed leren slapen of een kwartier lang ergens op focussen. Natuurlijk doen we ook leuke dingen, zoals een bezoekje aan de kinderboerderij of speeltuin.
 
Frequentie en leerdoelen
Tijdens het eerste gesprek bepalen we samen met de ouders hoe vaak hun kind bij ons komt en welke leerdoelen hij of zij heeft. Over het algemeen komen kinderen drie tot vier keer per week na schooltijd. De behandeling begint met een wenperiode van zes weken en pas daarna gaan we aan de leerdoelen werken. Het behandeltraject is meestal na één tot twee jaar afgerond.

Onderwijs-zorgarrangementen ambulant STA!

Deze behandelvorm is voor kinderen die (vooral) op school last hebben van psychiatrische problemen. Samen met de leerkracht, ouders en het kind zelf kijken we welke problemen er zijn, om daar met de juiste behandelvorm op aan te sluiten. Het doel is dat hij of zij op een goede manier deelneemt aan onderwijs dat passend is. Naast deze ondersteuning op school kunnen we het gezin ook thuis verder helpen.  

Bekijk de flyer

Onderwijs-zorgarrangementen deeltijd STA!

Deze behandeling is voor kinderen met psychiatrische problemen, die thuis en op school intensievere hulp nodig hebben. Kenmerkend is dat we naar het hele leven van het kind kijken: zijn of haar gedrag, thuissituatie en schoolleven. De behandeling vindt voor een groot deel onder schooltijd plaats om aan leerdoelen te werken. Daarnaast komt hij of zij twee keer per week van 12.30 tot 16.00 bij ons voor (bijvoorbeeld) groepstherapie of individuele vaktherapie. We stemmen de ondersteuning af met het kind zelf, zijn of haar ouders en de leerkracht.

Het doel is om kinderen sociaal-emotioneel sterker te maken, gedragsproblemen te verminderen en uitval van school te voorkomen. Na afronding van de behandeling kan het kind weer volledig meedoen op school.

Volledig Pakket Thuis: Thuis Werkt!

Volledig Pakket Thuis (VPT) is een alternatief voor opname, als een kind (of het gezin) een indicatie heeft voor 24-uurs behandeling. Met VPT voorkomen we uithuisplaatsing en krijgt het gezin hulp om ernstige gedragsproblemen te verminderen en opvoedvaardigheden te vergroten. Alle gezinsleden kunnen hun eigen hulpvragen stellen. Op basis daarvan bieden we een totaalpakket met de juiste vormen van behandeling en/of begeleiding. Deze ondersteuning beperkt zich niet altijd tot de thuissituatie, maar kan ook op school, bij familie of op de sportclub gebeuren.


   

Weekend- en vakantieopvang

Logeren bij Ambiq. Dat kan even lucht geven, voor uw kind en ouders. Op een 24-uursvoorziening of in een gezinshuis. Op een locatie in een woonwijk of op een boerderij.

Zeer Intensieve Gezinsbehandeling (ZIG)

Ondersteuning thuis, voor het hele gezin. We helpen het gezin om positief met elkaar om te gaan. Zo willen we zorgen dat een kind/jongere thuis kan blijven wonen. Of terug kan komen na een uithuisplaatsing.


Zo werkt Zeer Intensieve Gezinsbehandeling
ZIG is voor gezinnen met meer dan één probleem. Daarom maken we een team van hulpverleners. Elke hulpverlener biedt een andere behandeling of ondersteuning. Het is een intensief traject, dat 12 tot 16 weken duurt. De hulpverleners komen meerdere dagen per week bij het gezin in huis. Niet de hele dag, maar wel meerdere uren. We beginnen met observatie: ontdekken welke problemen er zijn. Dan weten we hoe we kunnen helpen. Daarna gaat het gezin aan doelen werken. Wat wil het gezin bereiken? En welke doelen heeft ieder gezinslid voor zichzelf? Onze hulpverleners zijn er om tips en advies te geven en vragen te beantwoorden.
 
Doelen zijn bijvoorbeeld:
 • Meer zelfvertrouwen krijgen als ouders. Dat zorgt voor beter/leuker contact met de kinderen
 • Minder boosheid bij kinderen. Doordat zij goed in hun vel zitten
 • Zorgen dat mensen voor het gezin klaar staan als het nodig is. Zoals vrienden, familie of buren
De laatste weken werken we aan het vasthouden van alle verbeteringen. Zodat ouder(s) en kind(eren) samen positief verder kunnen. Ook na ZIG kunnen we nog (minder intensieve) ondersteuning bieden.
 
Vragen en aanmelden
Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

 
 • Ambiq, specialist licht verstandelijke beperking

  Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.


  Lees meer

 • blank

  Locaties

  Klik hier voor onze locaties.


  Lees meer

 • blank

  Werkend leren bij Goede Smaaq

  Met het zweet op het voorhoofd loopt het personeel rond. Het is een flink hete dag, maar de nieuwe voorraad komt aan en iedereen helpt om de spullen bij de…


  Lees meer

 • blank

  Corona

  Ambiq houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. We vragen al onze medewerkers en uw kind extra te letten op de gezondheidsregels. Dit betekent onder andere dat we extra…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Freek - clustermanager

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Freek, clustermanager Twente/Achterhoek in Hengelo. "Het werken bij Ambiq is uniek, omdat we elke dag een bijdrage kunnen…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Colin - applicatiebeheerder

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Colin, applicatiebeheerder op het bedrijfsbureau in Hengelo. "Ambiq is een flexibele, informele en laagdrempelige organisatie. Tussen de verschillende…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Leonie - pedagogisch medewerker

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Leonie, pedagogisch medewerker bij Ambiq in Hengelo. "Binnen Ambiq is er een fijne sfeer om te werken. Naast…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Susy - gezinshuisouder

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Susy, gezinshuisouder in Oldenzaal. "Mijn motto voor het werken bij Ambiq is afkomstig uit het onderwijs (Elena Carmona van…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Marianne - gezinshulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Marianne, gezinshulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Werken bij Ambiq is uniek, omdat er veel mogelijkheden zijn om te…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Laura - gedragswetenschapper

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Laura, gedragswetenschapper bij Ambiq in Hardenberg en Hoogeveen. "Wat ik een enorme kracht vind van de medewerkers bij Ambiq,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Jeroen - PMTer

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Jeroen, psychomotorisch therapeut (PMT'er) bij Ambiq in Hengelo. "Uniek aan Ambiq is dat we proberen maatwerk te bieden,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Gert Jan - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Gert Jan, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Ik voel mij gesteund in mijn ontwikkeling. Daarbij vind ik…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Ilona - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Ilona, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Ambiq. Wat mij in al…


  Lees meer