Therapie

Anna Reynvaanweg, Hengelo

Ambiq, Anna Reynvaanweg 52, 7555 SG Hengelo
Telefoonnummer is 088 777 6003
Therapie is een goede manier voor kinderen om een nare gebeurtenis te verwerken, zoals een scheiding of overlijden. De behandeldoelen van therapie zijn bijvoorbeeld: leren omgaan met boosheid of minder bang te worden. 

therapie anna reynvaanweg hengelo ambiq
  • Hoe een real care baby van meerwaarde is om ouders met een LVB goed voor te bereiden op hun eigen kindje

  • Samenwerking jongeren Ambiq en Strand Nijstad