klachtenbeleid

Hoe gaan we om met een klacht?
Als ouders of kinderen niet tevreden zijn met de manier waarop onze medewerkers met hen omgaan, dan kunnen zij dit altijd aankaarten bij de persoonlijk begeleider van het kind of gezin. Vaak gaat het om een miscommunicatie die we samen de wereld uit kunnen helpen. Is dat niet het geval? Dan kunnen zij een klacht indienen.

Wat is het klachtenbeleid van Ambiq?
Samen met Aveleijn SDT, De Twentse Zorgcentra en Dagbehandeling BrumBrum hebben we een klachtenregeling opgesteld.
U kunt de klachtenregeling hier lezen | Folder Regionale Klachtencommissie |  Formulier Regionale Klachtencommissie

Hoe werkt het indienen van een klacht?

Voor vragen over of hulp bij het indienen van een klacht kan iedereen terecht bij onze vertrouwenspersoon Francis Jansink via 06 – 1410 5766 of vul het formulier in.

Is er een onafhankelijke instantie om een klacht bij in te dienen?
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Ambiq.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                               
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Ambiq, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Ambiq.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang: bel naar 088 – 555 1000 of mail naar info@akj.nl
Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Op www.akj.nl staat meer informatie en ook onze vertrouwenspersoon Francis Jansink kan hierbij helpen. Zij is bereikbaar via 06 – 1410 5766 of vul het formulier in.

  • “Waanzinnig om te werken met jongeren”

  • ProbeerService: zorgtechnologie binnen handbereik