klachtenbeleid

Hoe gaan we om met een klacht?

Als ouders of kinderen niet tevreden zijn met de manier waarop onze medewerkers met hen omgaan, dan kunnen zij dit altijd aankaarten bij de persoonlijk begeleider van het kind of gezin. Vaak gaat het om een miscommunicatie die we samen de wereld uit kunnen helpen. Is dat niet het geval? Dan kunnen zij een klacht indienen.
 

Wat is het klachtenbeleid van Ambiq?

Samen met Aveleijn SDT, De Twentse Zorgcentra en Dagbehandeling BrumBrum hebben we een klachtenregeling opgesteld. U kunt de klachtenregeling hier lezen | Folder Regionale Klachtencommissie |  
Formulier Regionale Klachtencommissie
 

Hoe werkt het indienen van een klacht?

Voor vragen over of hulp bij het indienen van een klacht kan iedereen terecht bij onze vertrouwenspersoon Francis Jansink via 06 – 1410 5766 of vul het formulier in.
 

Is er een onafhankelijke instantie om een klacht bij in te dienen?

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen een klacht indienen bij het onafhankelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Op www.akj.nl staat meer informatie en ook onze vertrouwenspersoon Francis Jansink kan hierbij helpen. Zij is bereikbaar via 06 – 1410 5766 of vul het formulier in.

vragen over behandelproces
vragen over meldcode
terug naar vragen aan Ambiq