Plaatsingsmogelijkheden

Zodra u een cliënt bij ons aanmeldt nemen we zo snel mogelijk contact op met de cliënt om een bezoek te plannen voor de intake. Tijdens dat eerste gesprek proberen we in samenspraak met alle betrokkenen – de cliënt, zijn of haar ouders/verzorgers en u als verwijzer – de hulpvraag helder te formuleren. Op basis daarvan stellen we het zorgpad samen, dat bestaat uit de behandelvormen en begeleiding waar de cliënt (en eventueel het gezin) behoefte aan heeft.

Overbruggingszorg
Er is niet altijd direct capaciteit bij al onze behandelvormen. Na de intake informeren we zowel onze cliënt als u over onze plaatsingsmogelijkheden en per welke datum we met de ondersteuning kunnen starten. Om de cliënt direct te helpen is er altijd overbruggingszorg beschikbaar, zoals door alvast met een therapie of met ambulante ondersteuning te starten.
 
Hieronder vindt u een actueel overzicht van onze plaatsingsmogelijkheden. Neem contact op met een van onze intakefunctionarissen via 088 – 777 6000.

Bekijk onze actuele plaatsingsmogelijkheden
Naam van de behandeling Wachttijd
Basic Trust 2 tot 6 weken
Beeldende Therapie 4 weken
Behandeling en begeleiding met een persoonsgebonden budget 6 weken
Cognitieve Gedrags Therapie neem contact op voor de mogelijkheden
Crisisopvang neem contact op voor de mogelijkheden
Differentiatie en Fasetherapie neem contact op voor de mogelijkheden
EMDR 4 tot 8 weken
FACT jeugd geen
Families First geen
Gezinsbehandeling geen
Gezinshuis neem contact op voor de mogelijkheden
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IOG en LOG) 2 tot 6 weken
Intensieve Begeleiding bij Zelfstandig Wonen (IBZW) 2 tot 6 weken
Intensieve Behandeling (IB) neem contact op voor de mogelijkheden
Jeugd Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt (J-SGLVB) 12 tot 16 weken
Muziektherapie 4 weken
Naschoolse Dagbehandeling neem contact op voor de mogelijkheden
Observatie en Diagnostiek 6 weken
OKI-B 2 tot 6 weken
Onderzoek bij de Poli 12 weken
Ouder-Kind Behandeling (OKB) neem contact op voor de mogelijkheden
Psychodiagnostisch Onderzoek 16 tot 24 weken
Psychomotorische Therapie (PMT) 2 tot 6 weken
Systeemtherapie 6 tot 8 weken
Triple P 2 tot 6 weken
Volledig Pakket Thuis 'Thuis werkt' 3 tot 6 weken
Volwassenenzorg neem contact op voor de mogelijkheden
Zeer Intensieve Behandeling (ZIB) 4 tot 6 weken
Zelfstandig leren wonen - Trainingshuis voor kamer bewonen 6 tot 12 weken
  • Ambiq en VV de Weide intensiveren samenwerking

  • Mijn onzekerheid verbergen of hulp zoeken