Het verhaal van Jeroen - PMTer

Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl 
Het verhaal van Jeroen, psychomotorisch therapeut (PMT'er) bij Ambiq in Hengelo.

"Uniek aan Ambiq is dat we proberen maatwerk te bieden, out-of-the-box (mee) te denken met de aanmelders en cliënten. Dit zorgt ervoor dat mijn creativiteit geprikkeld wordt en we tot mooie trajecten kunnen komen. Maatwerk betekent voor mij ook dat ik de ruimte krijg om te proberen, vrijheid krijg binnen mijn verantwoordelijkheden. Mooi is dat we multidisciplinair werken en daardoor breed kijken en meedenken en vanuit sensitiviteit met onze clienten."

Taken van een PMT'er
"Ik probeer meestal via beweeg- en spelvormen in de gymzaal lastige thema’s op een leuke manier met de cliënt te behandelen. Voor onze doelgroep is ook belangrijk om te doen en te ervaren, omdat verbaal uitdrukken lastiger is. Als PMT'er probeer ik dus te communiceren en betekenis te verlenen via het doen. Een voorbeeld: Welke positie neemt de cliënt in tijdens een samenwerkingsoefening; leidend, volgend of iets ertussen in en wat is gewenst? Hoe pakt een client een probleem aan zoals een brug bouwen met (te) weinig materiaal? Kan een cliënt om hulpvragen en grenzen stellen (assertiviteit) of leert een cliënt gebruik te maken van zijn of haar creativiteit (zelfbeeld) Of wat doet een cliënt als deze onder druk wordt gezet tijdens een potje boksen? Verstijft de cliënt, gaat deze vol in de tegenaanval of vlucht deze?"

"De vraag is of het helpend is wat de cliënt doet en om te experimenteren met ander (gewenst) gedrag. Thema’s zijn onder andere werken aan emotieregulatie, het zelfbeeld positiever maken, ouder-kindrelatie verbeteren, werken en leren accepteren van verlieservaringen of tegenslagen."

Team
"Ik werk voor de poli Almelo. We zijn een multidisciplinair team met ambulant hulpverleners, therapeuten, gedragswetenschappers, diagnostisch medewerkers en een manager. We hebben nauw onderling contact, vaak werken we samen in de casussen. Naast ambulante cliënten geef ik cliënten die op een groep wonen ook pmt. Ook met deze betrokken collega’s werk ik nauw samen."

Werksfeer
"Ambiq heeft een serieuze, maar informele werksfeer. Er zijn korte lijnen, soms wat kronkelig; je moet even de weg weten binnen de organisatie."

Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl 

  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs