Swipe

Binnen Ambiq hebben we meerdere gezinshuizen. In de gezinshuizen wordt 24uurs behandeling geboden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek vanuit een “gezin” setting. De gezinshuisouders wonen daartoe in een woning van Ambiq. De gezinshuisouders hebben 1x per maand een weekend vrij en genieten natuurlijk jaarlijks ook van hun vakanties. Voor deze vervanging zijn wij op zoek naar zogenaamde logeerouders.

Als logeerouder zet je (eventueel samen met je partner), tijdens de vrije weekenden en vakanties van de gezinshuisouders, de ingezette behandel lijn voort. De zorg vind plaats in het gezinshuis waar de jongeren verblijven of in je eigen woning. Dit zal afhankelijk zijn van de wensen van de gezinshuisouders en natuurlijk van jouw eigen mogelijkheden en wensen.

Als werknemer van Ambiq krijg je natuurlijk alle ondersteuning en begeleiding die nodig is van de leidinggevende of de gedragswetenschapper.

Ambiq biedt aan de gezinshuisouders:

  • Salaris volgens FWG 45;
  • Begeleiding en ondersteuning door deskundigen binnen Ambiq, ook in de dagelijkse behandeling.

Functie eisen

  • Personen met levenservaring die stevig in hun schoenen staan;
  • Affiniteit, inlevingsvermogen en ervaring met kinderen en/of jongeren die behandeling of begeleiding nodig hebben;
  • Gevraagde competenties: flexibel, oplossingsgericht, systeemgericht, zelfstandig en ondernemend;
  • Openheid, bereidheid om over het eigen handelen te praten en te rapporteren;
  • In het bezit van rijbewijs en auto.

Voldoet u niet volledig aan de eisen, neem dan toch vooral contact op met Henny Blokzijl of Renske Hermsen om uw mogelijkheden te bespreken.

U hebt een relevante zorggerichte opleiding: Personen die het aankunnen en aandurven om kinderen/jongeren, die een specifieke opvoeding nodig hebben, een veilige en stabiele thuissituatie te bieden tijdens de vrije dagen van de gezinshuisouders;

Inschaling

Conform CAO - FWG 45

Bijzonderheden

Onderdeel van onze aanstellingsprocedure is het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast is het inwinnen van referenties een onderdeel van deze sollicitatieprocedure en kan een assessment deel uitmaken van de procedure.

Medewerkers kunnen zich bij Ambiq ontwikkelen door onder andere ons online opleidingsplatform WIJZER - online leren. Het online leerplatform bevat cursussen, trainingen, podcasts en webinars op allerlei interessante vakgebieden. Denk aan LVB, de Wet zorg en dwang, maar ook gespreks- en schrijfvaardigheden en kritisch denken. Het is een breed aanbod.

Ambiq heeft in 2021 het World class Work place keurmerk mogen ontvangen! Dit laat zien dat wij bovengemiddeld scoren op goed werkgeverschap en we proberen dit te behouden door in gesprek te gaan met medewerkers. 

Over Ambiq

Wij zijn Ambiq, een orthopedagogisch behandelcentrum. We helpen kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Dit doen we met specialistische hulp en behandeling. 

De doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en de daarbij horende vraagstukken, groeit. Bij Ambiq hebben we veel kennis over en ervaring met deze (vaak) complexe vraagstukken. Onze ambitie is om dé specialist LVB te zijn. Onze expertthema’s zijn: trauma, gehechtheid en seksualiteit.