Swipe

Pedagogisch medewerker Lage Bothofstraat 315

Functieomschrijving 

De Lage Bothofstraat 315 in Enschede ligt midden in een woonwijk. Wij bieden 24-uurszorg en werken samen met de cliënt en zijn netwerk om een stap in de gewenste richting te maken. We bieden een huiselijke sfeer waarbij samenwerking, gezelligheid en zelfstandigheid voorop staan.
De woning is opgedeeld in twee kanten. Aan de ene kant wonen jongeren die werken aan hun zelfstandigheid binnen de behandeling. Denk hierbij aan praktische-en zelfstandigheidsvaardigheden, individueel en in groepsverband. Aan de andere kant van het huis wonen jongeren aan de zogeheten ‘intensieve behandelkant’ (IB kant). Aan deze kant is er meer aanwezigheid van groepsleiding en wordt er gewerkt aan individuele doelen zoals bijv. weerbaarheid, omgaan met emoties en het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen. Naast beide kanten bieden we maatwerk voor cliënten en is er genoeg mandaat om out-of-the box te werken en andere zorgpaden te bieden. De zorgpaden kunnen telkens veranderen binnen de locatie, afhankelijke van de behandelvraag. Dit kan ertoe leiden dat de woning qua verdeling van de ruimtes aangepast gaat worden.

Aan beide kanten is er ook ruimte voor alledaagse zaken zoals ontspanning, een goed gesprek of verdieping binnen de behandeling. Ook binnen de IB kant vindt dit zowel op individueel gebied plaats, als in groepsverband. De jongeren die op de locatie verblijven hebben een dagbesteding zoals school en/ of werk.
Op dit moment verblijven er 9 jongeren binnen de locatie met een lichtverstandelijke beperking in combinatie met opvoed- en/ of gedragsproblematiek. Zij volgen allemaal hun eigen behandeltraject. Op een aantal vaste groepsafspraken na, worden verder alle afspraken op individuele basis gemaakt.

Functie eisen

Wat vragen wij? 

Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de directe uitvoer van de behandeling, begeleiding, verzorging en opvoeding van jongeren. Je werkt in een team voor een groep van 7 tot 11 jongeren.  Als persoonlijk begeleider ben je verantwoordelijk voor de directe behandeling, opvoeding en begeleiding van de cliënten. Tevens lever je een bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van het individuele behandelplan. Je rapporteert tijdig en correct volgens de vastgestelde richtlijnen en onderhoudt contacten met ouders, behandelaars, voogdijinstellingen, externe hulpverleners en scholen. Coördineren en organiseren van dagbesteding en vrijetijdsbesteding is tevens onderdeel van de functie.

Samen streven wij naar een gezond en veilig leef- en werkklimaat. Als team zijn wij continue met elkaar in gesprek om ons eigen handelen te evalueren en te verbeteren. Open en eerlijk met elkaar communiceren zijn voor ons belangrijke waarden. Samen zijn we kritisch naar hoe we een behandeling willen vormgeven, wat daarvoor nodig is, wie dit gaat oppakken en hoe we dit tot uitvoering brengen. Wanneer vraagt een jongere het meest om zijn behandeling? En hoe pas jij je als groepsleider hierop aan? Dit vraagt out of the box denken in een oplossingsgericht team.
Ben jij een professional, die teamwork leuk vindt en ervaring heeft met cliënten met LVB en gedragsproblemen? Is het jouw passie om het pedagogisch handelen af te stemmen op de cliënt die centraal staat? Ben jij iemand die ondernemend kan en wil zijn? Die kansen kan zien en aan durft te grijpen? Ben jij iemand die voortdurend kan meebewegen, die zelfsturend kan zijn en oude patronen durft los te laten? Dan hebben wij een uitdagende baan voor jou in een dynamische omgeving! Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie met volop kansen en mogelijkheden?

Een ervaren professionele collega met een afgeronde beroepsgerichte opleiding (minimaal MBO-niveau 4) .

Daarnaast verwachten wij dat je:

  • Flexibel, initiatiefrijk en cliëntgericht bent:
  • Aantoonbaar affiniteit met en kennis hebt van onze doelgroep of zich deze kennis snel eigen weet te maken.
  • Stevig in je schoenen staat;
  • Begrijpt wat een opname betekent voor een jongere en wat daarvan de invloed is op zijn of haar gezin:
  • Een energieke teamspeler bent, gericht op kwaliteit en resultaat;

Inschaling

FWG 40/45

Belangrijk om te weten                                       

Onderdeel van de aanstellingsprocedure en voorwaarde voor indiensttreding, is het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Daarnaast is het inwinnen van referenties een onderdeel van deze sollicitatieprocedure. 

De vacature wordt gelijktijdig in-en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang

Over Ambiq 

Ambiq is specialist op het gebied van licht verstandelijke beperkingen (LVB) en bijkomende gedragsproblematiek voor kinderen en (jong)volwassenen. We bieden een compleet pakket aan zorgvormen aan, waardoor een cliënt antwoord op bijna alle hulpvragen kan worden aangeboden in hun nabije omgeving. Ambiq heeft vier expertthema’s: agressie, hechting, seksualiteit en trauma. 

Als je bij Ambiq komt werken, dan werk je volgens de principes: 

  • Vraaggericht 
  • Systeemgericht 
  • Oplossingsgericht 
  • Competentiegericht 

Ambiq biedt medewerkers een doorlopend scholingsprogramma op het gebied van LVB-kennis, oplossingsgericht en systeemgericht werken en via ons online opleidingsplatform WIJZER - online leren. Het online leerplatform bevat cursussen, trainingen, podcasts en Webinars op allerlei interessante vakgebieden. Denk aan LVB, de Wet zorg en dwang, maar ook gesprekken schrijfvaardigheden en kritisch denken. Er zijn ook diverse mogelijkheden om jezelf verder te scholen. 

Kijk op onze website, Facebook of LinkedIn, onder “Werken bij Ambiq” om een indruk te krijgen van het werken bij onze organisatie: www.ambiq.nl. 

Ambiq heeft in 2021 het World class Work place keurmerk mogen ontvangen! Dit laat zien dat wij bovengemiddeld scoren op goed werkgeverschap en we proberen dit te behouden door in gesprek te gaan met medewerkers. 

Sollicitatieprocedure 

Ben jij net zo enthousiast als wij? Reageer dan zo snel mogelijk. 

Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Karin Braun k.braun@ambiq.nl tel.nr. 06-24895941   

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Over Ambiq

Wij zijn Ambiq, een orthopedagogisch behandelcentrum. We helpen kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Dit doen we met specialistische hulp en behandeling. 

De doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en de daarbij horende vraagstukken, groeit. Bij Ambiq hebben we veel kennis over en ervaring met deze (vaak) complexe vraagstukken. Onze ambitie is om dé specialist LVB te zijn. Onze expertthema’s zijn: trauma, gehechtheid en seksualiteit.