meldcode

Enkele veel gestelde vragen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ambiq geeft antwoord.
 

Waarom een meldcode?

Uit onderzoek weten we dat elk jaar ongeveer 120.000 kinderen worden mishandeld. Daarom is er een meldcode. De meldcode bestaat uit 5 stappen. Wij volgen die stappen, als we denken dat een kind wordt mishandelt. Het doel: huiselijk geweld of kindermishandeling voorkomen of stoppen.
 

Wat zijn de stappen van de meldcode?

  1. Opschrijven waarom we denken dat iemand wordt mishandeld.
  2. Overleggen met een collega en eventueel met ‘Veilig Thuis’ via 0800 – 2000 of www.vooreenveiligthuis.nl.
  3. Praten met het kind dat waarschijnlijk wordt mishandeld.
  4. Proberen vast te stellen of dat inderdaad zo is.
  5. Beslissen of we zelf kunnen helpen, of Veilig Thuis inschakelen. 


Wat is het verschil tussen een melding over een kind en een volwassene?

Als we denken dat iemand wordt mishandeld, dan volgen we de stappen van de meldcode. Vertellen we dat ook aan de persoon die wordt mishandelt? Dat ligt eraan hoe oud hij/zij is.
  • Gaat het om een iemand van 18 jaar of ouder? Dan vertellen we hem/haar welke stappen we nemen.
  • Gaat het om iemand die jonger is dan 18? Dan praten we met zijn/haar ouders, verzorgers of voogd.
We vertellen erbij of we de mishandeling bij Veilig Thuis hebben gemeld.
 

Wat is beroepsgeheim? En wat is meldrecht huiselijk geweld?

Wij hebben beroepsgeheim. Daarom mogen we geen persoonlijke informatie over een cliënt aan iemand anders geven. Dat mag alleen als de cliënt daar toestemming voor geeft.
Maar: als het om veiligheid gaat, geldt het beroepsgeheim niet. Dan geldt het ‘meldrecht’ voor huiselijk geweld. Wij mogen bij Veilig Thuis melden dat wij denken dat iemand mishandeld wordt. Wij hebben dit meldrecht, om mensen te beschermen tegen mishandeling. Ook als ze dat zelf niet kunnen of willen of durven.
 

Vragen over de meldcode?

Voor vragen hebben we een vertrouwenspersoon voor cliënten: Francis Jansink. Haar telefoonnummer is 06 – 1410 5766. WhatsAppen kan ook.
Francis geeft antwoord op alle vragen over de meldcode, huiselijk geweld en mishandeling.
 
  • Kinderen met ADHD hebben het moeilijk 's ochtends

  • ​Volwassenenzorg binnen Ambiq: gericht op begeleiding en wonen

  • Goede Smaaq: Ruimte, rust en hartelijkheid