Swipe
Aanmelden

Je hebt een zorgvraag, en nu?

Dan kun je bij ons terecht, zodat we samen met jou kunnen overleggen wat wij als organisatie kunnen betekenen. We denken graag met je mee.

Aanmeldformulier Stap 1: Zijn we een match?

Kunnen wij helpen bij de zorgvraag van jouw cliënt? Vul dan ons aanmeldformulier in. Onze afdeling Intake neemt daarna zo snel mogelijk contact met je op. Belangrijk! Om een aanmelding in behandeling te nemen, ontvangen we ook graag aanvullende documenten (mits aanwezig). Zie stap 2: Documenten meesturen. Deze kun je uploaden via Zivver

NB: Ons aanmeldformulier heeft een directe koppeling met ons ECD. Houd er rekening mee dat het formulier automatisch een time-out krijgt na inactiviteit van 1 uur.

Stap 2: Documenten meesturen

Aanvullende documenten hebben we nodig voor een zorgvuldige screening en om tot het juiste behandeladvies te komen. Je kunt hierbij denken aan een psychologische rapportage, behandelrapporten, overzicht hulpverleningsgeschiedenis, incl verslaglegging etc. Voor aanmelding volwassenenzorg graag CIZ indicatie besluit en beschikking van mentorschap/bewindvoering/curatorschap en woonprofiel. Deze documenten kunnen niet direct meegestuurd worden met het aanmeldformulier. Je kunt de documenten versturen via de beveiligde omgeving van Zivver. 

Contactformulier intake Ambiq Samen overleggen

Wil je dat we met je meedenken over de zorgvraag die er speelt of weet je niet zeker of de cliënt op zijn of haar plaats is bij ons? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Intake. Je kan ze via onderstaand formulier bereiken of door te bellen naar 088 - 777 6000.

Vraag en antwoord Al deze informatie roept misschien vragen bij je op. Kunnen we alvast wat vragen voor je beantwoorden?
FAQ icon

Wat moet ik doen als er sprake is van crisis?

Vul dan niet het aanmeldformulier in, maar kijk hier welk telefoonnummer je kunt bellen. 

Ambiq logo
FAQ icon

Met welke regio's/gemeenten heeft Ambiq afspraken?

We hebben afspraken met de jeugdhulpregio's Twente, IJsselland, Drenthe en Groningen. In Friesland bieden we ZIB in onderaannemerschap van HSJ-organisaties aan. Er dient altijd akkoord te zijn van het Team Toegang.
Daarnaast bieden we zorg voor de J-SGLVB doelgroep vanuit het LTA (landelijk contract). In genoemde regio's biedt Ambiq ook zorg aan volwassenen vanuit de WLZ en forensische zorg. 

Ambiq logo
FAQ icon

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

Ambiq levert zorg in natura vanuit de Jeugdwet en de Wlz. Dat betekent dat het een beschikking moet zijn voordat wij zorg kunnen bieden. Zorg vanuit PGB of vanuit Wmo levert Ambiq niet.

Ambiq logo
FAQ icon

Bieden jullie ondersteuning bij Wmo en PGB?

Nee, voor cliënten met Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Persoonsgebonden Budget (PGB) kunnen we geen hulp bieden.

Ambiq logo
Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer