Swipe

Toegankelijkheid

Ambiq streeft ernaar om haar digitale content toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, inclusief mensen met een beperking. Wij werken aan het voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA, zoals deze zijn opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C).

WCAG maatregelen

Maatregelen die we hebben genomen om onze digitale content toegankelijk te maken zijn:

  • Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft zoveel mogelijk een tekst alternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • In het geval Ambiq op tijd gebaseerde media aanbiedt, zal Ambiq ook voor alternatieven zorgen.
  • Deze website is zo gebouwd dat deze op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld in een eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.
  • Bij het ontwerp van deze website is er zoveel mogelijk voor gezorgd om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.
  • Waar elementen automatisch bewegen, geven we  gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.
  • Ontwerp is nergens toegepast op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt
  • Ambiq helpt. Dat we doen we ook met navigeren. We helpen gebruikers te helpen navigeren en de content te vinden waar ze naar op zoek zijn.
  • Deze website is zo begrijpelijk mogelijk opgezet, zowel qua taalgebruik als qua bediening van navigatie en formulieren.
  • De website is qua opmaaktalen robuust van opzet.

Ambiq heeft de ambitie om al onze digitale content zo toegankelijk mogelijk te maken. Daartoe zal Ambiq in 2024 een volledig onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van deze website op WCAG 2.1, niveau A + AA. Daarmee omvat het onderzoek alle 50 eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. We verwachten dat dit onderzoek op 31-12-2024 voltooid zal zijn.

Contact

Ondanks onze inspanningen om onze digitale content toegankelijk te maken, kunnen er nog steeds delen van onze website zijn die niet volledig toegankelijk zijn voor mensen met bepaalde beperkingen. Als je problemen ondervindt bij het gebruik van onze digitale content, neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina, zodat we je kunnen helpen bij het krijgen van toegang tot de informatie die je nodig hebt.

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer