Swipe
Crisis

Snel hulp voor kind en gezin bij crisis

Soms is de nood hoog, waardoor er direct hulp nodig is. De crisiscoördinatiepunten helpen dan direct!

Coördinatiepunten

Binnen de regio's Twente, Drenthe en IJsselland zijn er coördinatiepunten en/of samenwerkingsverbanden voor crisis. Zo kan er snel en op de juiste plek hulp geboden worden.

Crisiszorg bij Ambiq

Wanneer je een behandelvraag hebt, die als crisis opgepakt moet worden door Ambiq, dan kan deze vraag gesteld worden aan onze afdeling Intake. Zij kunnen meedenken over mogelijkheden en oplossingen.

Mocht het uiteindelijk betekenen dat het alleen via crisisinzet kan, dan loopt de vraag via een coördinatiepunt. Heb je contact gehad met het coördinatiepunt en gaat de crisis door Ambiq opgepakt worden? Dan zal dat zijn met een van onze crisisproducten.